Nova številka revije Jezik in slovstvo (64/1) – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Nova številka revije Jezik in slovstvo (64/1)

Izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo (64/1), ki prinaša članke na temo pouka književnosti v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu.Vljudno vabljeni k branju! VsebinaRazprave
  • Milena Mileva Blažić: Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (2011) v luči sodobnih pogledov na pouk mladinske književnosti
  • Igor Saksida: Izhodišča in posledice komunikacijskega in tradicionalnega načrtovanja pouka književnosti
  • Vida Medved Udovič: Književni pouk v osnovni šoli med tradicijo in sodobnostjo. Oživljanje žanrov slovstvene folklore pri mladih bralcih
  • Boža Krakar Vogel: Modeli književnega pouka v slovenskem šolskem sistemu
  • Alenka Koron: Pripovedništvo na maturi iz slovenščine in problem vrednotenja v šolskem eseju
  • Sonja Pečjak: Pouk književnosti v osnovni in srednji šoli pri generaciji »Z« – psihološka perspektiva
  • Tomo Virk: Literatura, etika in pouk književnosti v gimnazijah
  • Alenka Žbogar: Razvijanje literarne zmožnosti pri pouku književnosti
  • Darinka Ambrož: Pomen pouka književnosti v gimnazijskem programu
  • Jože Kurinčič: Evalvacija pouka književnosti v gimnaziji ali paberki nekdanjega profesorja slovenščine na ŠKG v Šentvidu
Marjetka Golež Kaučič: V branje vam priporočamo
Scroll to Top