Nova številka revije Jezik in slovstvo (66/1)

Spoštovani

Izšla je prva letošnja številka revije Jezik in slovstvo (66/1), v kateri so objavljene spodnje razprave. V njej je mogoče prebrati tudi intervju Monike Kavalir z Markom Richardom Lauersdorfom in oceno nove monografije Modernizmus v pohybe Michala Habaja idr., pod katero se je podpisala Ana Rakovec.

Vabljeni k branju!

Uredništvo

  • Jerca Vogel: Kritična sporazumevalna zmožnost – osrednji koncept sodobnega pouka prvega jezika
  • Martina Ožbot: Odnos do jezika in dvojezičnosti pri dijakih na dvojezičnem italijansko-slovenskem območju v Italiji
  • Špela Sevšek Šramel: Potopisni žanri na prelomu 19. in 20. stoletja v slovenskem revijalnem tisku: Slovenski pogled na »srbski Pariz«
  • Janja Žmavc: Antična retorična perspektiva sporazumevalne zmožnosti kot potencial njenega sodobnega raziskovanja in poučevanja
  • Nina Lovec: Jezikovna sredstva za poudarjanje stavčnih elementov v revijah in-flight
  • Luka Horjak: Izgovor črke <l> kot jezikoslovno vprašanje do konca 19. stoletja
  • Andreja Dvornik: Analiza slovenskih izdaj slikanic Svinjski pastir Hansa Christiana Andersena z različnimi ilustratorji
  • Lea Vlahovič: Jezikovnostilistična primerjava dveh slovenskih prevodov Flaubertove Madame Bovary in vprašanje zastaranja prevodov

Objava v: Društvo