Kongres 2009‎ > ‎

Kongresni program

 Program kongresa
 
Četrtek, 1. oktober 2009, 9.00–10.00, Gledališka dvorana v Monoštru
Registracija udeležencev

Četrtek, 1. oktober 2009, 10.00–11.00, Gledališka dvorana v Monoštru
Otvoritev kongresa (pozdravni nagovori, kulturni program)
 
Četrtek, 1. oktober 2009, 11.20–12.30 PLENARNA PREDAVANJA
Gledališka dvorana v Monoštru
 Katalin Munda Hirnök Porabski Slovenci in čezmejno kulturno sodelovanje  – stanje in perspektive
 Zinka Zorko Prekmursko goričko podnarečje v Porabju na Madžarskem
 Franci Just Zatišja in stišja porabskega literarnega mikrokozmosa
 
Četrtek, 1. oktober 2009, 12.30–14.30, čas za kosilo
 

 Sekcija A
Četrtek, 1. oktober 2009, 14.30–17.00

 MED NAREČJEM IN KNJIŽNIMI JEZIKI
Vzporedno dogajanje v prostorih Gledališke dvorane v Monoštru
 Janko Durič Jezikovna analiza nagrobnih napisov v Porabju in na Goričkem
 Előd Dudás Prevzeto madžarsko besedje v stari knjižni prekmurščini
 Peter Weiss Novejši prekmurski narečni slovarj
 Hotimir Tivadar Pomen glasoslovja in pravorečja pri učenju slovenščine
 Danila Zuljan Kumar Kodno preklapljanje v jeziku v stiku
 Marijanca Ajša Vižintin Pravica do maternega jezika pri manjšinah in priseljencih v Sloveniji
 Primož Jakopin Večjezični utrinki iz evropske zakonodaje
 Sekcija B
Četrtek, 1. oktober 2009, 14.30–17.00
 POKLON DANETU ZAJCU IN SVETLANI MAKAROVIČ
Vzporedno dogajanje v prostorih Gledališke dvorane v Monoštru
 Petra Ražem Vzporednice med poezijo Daneta Zajca in likovno umetnostjo Janeza Bernika
 Dragica Haramija Pravljični svet Svetlane Makarovič
 Milena Mileva Blažić Intertekstualnost v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič
 Silvija Borovnik Elementi pravljičnega v pesniškem delu Svetlane Makarovič
 Alenka Jensterle-Doležal Lirski subjekt pri Svetlani Makarovič – lik čarovnice
 Olga Tratar Ljudski lik desetnice v poeziji Svetlane Makarovič
 Marija Stanonik Zarodki besedne umetnosti v prvem prekmurskem časopisu Prijátel (1875–1878)
 
Četrtek, 1. oktober 2009, 17.00–18.00,   Vodeni ogled Monoštra
 
Četrtek, 1. oktober 2009, 18.30–19.30,   Čas za večerjo
 
Četrtek, 1. oktober 2009, 20.00–22.00,     Gledališki in literarni večer v Gledališki dvorani v Monoštru


Petek, 2. oktober 2009, 9.00–10.15, Gledališka dvorana v Monoštru
Otvoritev drugega kongresnega dne, pozdravi, podelitev priznanj
 
 Sekcija C
Petek, 2. oktober 2009, 10.15–12.15
 KNJIŽEVNOST V PORABJU, PREKMURJU IN V ITALIJI
Vzporedno dogajanje v prostorih Gledališke dvorane v Monoštru
 Irena Avsenik Nabergoj Recepcija izročila o Lepi Vidi v Prekmurju in Slovenskem Porabju
 Vladka Tucovič »'Zaigrajte mi Kék nefelejts'«: madžarsko pesemsko izročilo v prozi  Miška Kranjca
 Irena Štuhec Izkušnja s sodobno pomursko književnostjo (Feri Lainšček: Muriša, Štefan Kardoš: Rizling polka)
 Irena Novak Popov Fragmenti v zaprti formi: poskus s poezijo Milana Vincetiča
 David Bandelj Perspektive sodobne poezije Slovencev v Italiji
 Valerija Perger Vloga porabskega narečja pri ohranjanju narodnostne identitete v Porabju na Madžarskem
 Sekcija Č
Petek, 2. oktober 2009, 10.15–12.15
 KULTURA IN ŠOLSTVO V PORABJU
Vzporedno dogajanje v prostorih Gledališke dvorane v Monoštru
 Matej Šekli  Sklanjatev samostalnikov (moške in srednje) o-jevske sklanjatve v jeziku slovenskih srednjeveških rokopisnih spomenikov
 Metka Furlan Asimilacijski vzorec v gornjeseniških primerih tipa smétke ‘smeti’ v širšem slovenskem kontekstu
 Natalija Ulčnik Časopis Prijátel kot prvi javni medij v prekmursko-porabskem prostoru
 Herta Maurer Lausegger Etnične manjšine v multikulturnem alpsko-jadranskem prostoru
 Elizabeta Bernjak Prenova dvojezičnega šolstva v čezmejni regiji ob slovensko-madžarski meji
 Marija Kozar-Mukič Besede in predmeti Porabcev

 Petek, 2. oktobra 2009, 12.15–14.00   Čas za kosilo v hotelu Lipa
 
 Sekcija D
Petek, 2. oktobra 2009, 14.00–17.00
 KNJIŽEVNOST MED KULTURAMI
Kongresna dvorana Slovenskega doma
Vzporedno dogajanje
 Mladen Pavičić O Szlovén irodalmi antológia
 Jutka Rudaš Literarni (kon)teksti
 Gergely László Bakonyi Vloga parodij epov Simona Jenka in Sándorja Petőfija v poetiki žanrov
 Ines Cergol Istrska tematika Vladimirja Nazorja
 Sekcija E
Petek, 2. oktobra 2009, 14.00–17.00
 Okrogla miza o manjšinskih medijih
Kongresna dvorana Slovenskega doma
Vzporedno dogajanje
 
 

 Predstavitve knjig in projektov
Petek, 2. oktobra 2009, 14.00–17.00, Razstavna dvorana Slovenskega doma
Vzporedno dogajanje

 

Irena Avsenik Nabergoj   Longing, Weakness and Temptation
 Kozma Ahačič   Primož Trubar: Abecednik (1550)
 David Bandelj   Razbiranja žarišča. Razmišljanja o meji in literaturi.
 Carmen Kenda-Jež   Shranli smo jih v bančah
 Vesna Mikolič in Krištof Jacek Kozak (ur.)   Medkulturni dialog kot temeljna vrednota EU
 Marjana Kobe   Dragica Haramija – Sedem pisav: opusi sedmih sodobnih mladinskih pisateljev
 Fedora Ferluga-Petronio   Grčki, latinski, talijanski i hrvatski izvori u djelima Junija Palmotića
 Fedora Ferluga-Petronio (ur.)   Alojz Gradnik – pesnik Goriških brd
 Fedora Ferluga-Petronio   Alojz Gradnik – poeta del Collio Goriziano
 Vladimira Korošec in Danica Rangus   Stopinjice v svet književnosti
 Petra Kodre   Vzgoja za krepitev zavesti o narodni pripadnosti pri pouku književnosti v 20. stoletju
 Alenka Jensterle Doležal   V krogu mitov: o ženski in smrti v slovenski književnosti
 Irena Novak Popov   Izkušnja in pripoved: razprave o slovenski prozi
 Vladka Tucovič   Slovenistika v Kopru: mnogo več kot le pravopis in postavljanje vejic
 Vita Žerjal Pavlin   Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja
 Andreja Legan Ravnikar   Slovenska krščanska terminologija : od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja
 Milena Mileva Blažić   Mednarodni projekt CAFT – Comparative analysis of Folk Tales 
 Jožica Škofic   Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008) na zgoščenki in spletu
 Miran Hladnik   Slovenski zgodovinski roman
 Miran Hladnik   Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje/Četrvrti hrvatsko-slovenski slavistički skup. Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, ki je bilo v Jeruzalemu v Slovenskih goricah 13.–14. junija 2008
 Peter Weiss   ZRCola – vnašalni sistem za zapletena jezikoslovna besedila
 Katja Sturm Schnabl   Projekt znanstvenih enciklopedij o manjšinski tematiki
 Mateja Lutar   Žepna slovenščina
 Mateja Lutar   Slovenska beseda v živo 3; učbenik za slovenščino kot drugi/tuji jezik na izpopolnjevalni ravni (nadaljevanje serije Slovenska beseda v živo)
 Mateja Lutar   Gremo naprej; učbenik za slovenščino kot drugi/tuji jezik na nadaljevalni ravni s priročnikom za učitelje (nadaljevanje učbenika A, B, C..1, 2, 3 gremo)
 Mateja Pezdirc Bartol in Mateja Lutar   Zbornik 45. SSJLK: Telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
 Mateja Lutar   projekti LINT (Jeziki v turizmu) v okviru evropske akcije Leonardo da Vinci / TOOL v okviru evropske akcije Cocrates Lingua 2 / Projekt ESS (Evropski socialni skladi): Uspešno vključevanje otrok migrantov v izobraževalni sistem v RS
 Milan Vincetič   Pobeglo morje - Vujšlo mordje
 Špela Vintar   Terminologija (Znanstvena založba FF, Oddelek za prevajalstvo, Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)
 Jana Zemljarič Miklavčič   Govorni korpusi  (Znanstvena založba FF, Oddelek za prevajalstvo, Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)
 Mojca Schlamberger Brezar   Povezovalci v francoščini: od teoretičnih izhodišč do analize v diskurzu (Znanstvena založba FF, Oddelek za prevajalstvo, Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)
 

Petek, 2. oktobra 2009, 17.00–18.30,   Sprejem na Generalnem konzulatu RS v Monoštru
 
Petek, 2. oktobra 2009, 19.00–22.00,   Slavnostna večerja s predstavitvijo porabskih folklornih skupin in z glasbo
 
Sobota, 3. oktober 2009
Okvirni program zadnjega, sobotnega kongresnega dneva si oglejte tule.

Sporočilo vsem nastopajočim: Po možnosti prinesite s seboj vse potrebne podlage za svoje predavanje, npr. izročke za poslušalce, ker bo zaradi časovne in tehnične zasedenosti težko vse urediti sproti. Zato tudi priporočamo, da nam že pred kongresom sporočite, kaj potrebujete za nastop (grafoskop, dvd predvajalnik, projektor ipd.) in da nam predhodno kar po e-pošti pošljete gradivo, ki ga med predavanjem želite pokazati na projekciji.
 
 
Stran je bila nazadnje posodobljena 28. septembra 2009 ob 12.09.
Comments