Kongres 2009‎ > ‎

zapisnik

SLAVISTIČNO DRUŠTVO
PREKMURJA, PRLEKIJE IN PORABJA
Lendavska 9, p. p. 27,
9 000 Murska Sobota


ZAPISNIK 1. SEJE PRIPRAVLJALNEGA ODBORA (SLAVKO 2009)

Kdaj in kje: pravljična soba Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, Zvezna ul. 10,  petek, 23. januarja 2009, ob 17. uri.

DNEVNI RED:
1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
2. Priprava na Slavko 2009 (1., 2. in 3. oktober 2009):
 - določitev operativne baze (telefon, faks, poseben e-naslov)
 - pokroviteljstvo, tudi simbolično
 - logotip kongresa
 - iskanje sponzorjev
 - priponke za udeležence
 - majice za prepoznavnost za spremljevalce študente …
3. Razno


K 1. točki
Prisotne je pozdravila predsednica pripravljalnega odbora Vera Granfol, zapisničarka je Irena Štuhec.
Prisotni: Vera Granfol, Norma Bale, Franci Just, Štefan Kardoš, Vesna Radovanovič, Metka Sraka, Marijana Sukič, Milena Zelko, Irena Štuhec, Ernest Ružič.

K 2. točki
Predsednica SDPPP Vera Granfol je predstavila, kako potekajo priprave na Slavistični kongres 2009, poudarila je dobro sodelovanje s Slavističnim društvom Slovenije.
K načrtu za priprave smo predlagali:
 - operativna baza za celoten kongres, predlog, v centralnem društvu, e-naslov Matjaža Zaplotnika, center za Porabje pa pri Marijani Sukič;
 - pokroviteljstvo kongresa:
   predlogi:
 - za častno pokroviteljstvo predlagamo g. predsednika dr. Danila Turka,
 - predlogi za pozdrav na kongresu:
 - župan Monoštra,
 - predsednik Zveze Slovencev v Porabju,
 - predsednica SDPPP,
 - predsednica SDS,
 - konzul Republike Slovenije na Madžarskem,
 - za častni nagovor bomo zaprosili gospoda ministra Boštjana Žekša.

Simbolični pokrovitelji:
- predsednika obeh držav – Slovenije in Madžarske,
- univerza v Sombotelu,
- univerza v Ljubljani,
- univerza v Mariboru,
- slovenski konzulat v Monoštru,
- ambasada v Budimpešti.

Za sponzorstvo in donatorstvo društvo pripravi posebne prošnje, v katerih se zelo natančno predstavi program kongresa. Na občnem zboru SDPPP se članom društva predstavi program in se jih zaprosi za pomoč pri iskanju sponzorjev. Vemo, da je v tem času zelo težko najti sponzorje, zato predlagamo predvsem tista slovenska podjetja, ki sodelujejo z Madžarsko. Obrniti se bomo morali tudi na institucije, ki jih ta tematika še posebej zanima; npr: zavod za šolstvo, veleposlaništvo, konzulat.

Logotip kongresa:
Franci Just je predlagal Črnošolca na kolesu, zbrani so se strinjali s predlogom. Predlagamo, da likovnik Damijan Sovec izdela predlog za logotip in priponko na kongresu. V tiskarni Klar v Murski Soboti se pozanimamo za ceno.

Sprejem na kongresu:
Pomagale bodo študentke iz Ljubljane (predlog SDS), kolegice iz Porabja, vodja bo Metka Sraka. Za prepoznavnost na sprejemu bi bile prepoznavne tudi majice z logotipom kongresa, predlagamo dvajset majic.

K 3. točki
Gospa Marijana Sukič je predstavila nekatere značilnosti kongresa:
 - prostor, gledališka dvorana v Monoštru, ki ima 250 sedežev, sprejem je pred vhodom v dvorano, o ceni najema za dvorano se še pogovarjamo;
 - nove terme bodo dale ponudbo s ceno, prav tako dom/hotel Lipa, kjer bomo rezervirali prenočišča za goste;
 - v Lipi bi organizirali tudi prehrano – v dveh skupinah;
 - natančno je potrebno definirati (skupaj s centralnim društvom), kaj vse bo vključevala kotizacija.
Ekskurzija na kongresu, določiti je potrebno načrt ekskurzije, predlagamo eno pot – Monošter – Blatograd – Kesthely. Predvidena cena: 40 evrov.
Metka Sraka se pozanima za avtobuse. Za strokovno vodenje ekskurzije bi prosili kolege umetnostne zgodovinarje in sloveniste.
Popoldanske dejavnosti na kongresu: ogled Monoštra, ogled Porabja.
Mediji: medije moramo obveščati že v sami pripravljalni fazi na kongres,
v Porabju bo obveščala Marijana Sukič.
Kotizacija: predlog pripravljalnega odbora je, da je kotizacija za člane društva 150 evrov, za nečlane 200 evrov.
Vabilo k prijavi: predsednica SDPPP Vera Granfol je poudarila, da so k prijavi referatov še posebej vabljeni tudi člani našega društva ter ustvarjalci, ki se aktivno vključujejo v Porabje.
Predlog za občni zbor SDPPP: 27. februar. 
  

 

Zapisala:                                                  Predsednica SDPPP,
Irena Štuhec                                      predsednica pripravljalnega odbora:
                                                                    Vera Granfol


Murska Sobota, 23. januar 2009

Operativna baza v Porabju:

Biserka Bajzek, gyongyi.bajzek@freemail.hu,  tel.: 0036-94-552-596

Marijana Sukič, porabje@mail.datanet.hu,  tel.: 0036-94-380-767


Comments