Kongres 2016‎ > ‎

Kongresni zbornik 2016
Uvodnik

Letošnja objava Slavističnega društva je odraz dogodkov, ki jih povezujejo angažirane obravnave o statusu slovenščine. Tokrat se soočata slovenščina v prevodih in slovenščina v visokem šolstvu. Oboje je poudarjeno predstavljano z namenom, da se še utrdita in razširita status slovenščine in vseobsežnost njenega delovanja. Cilj letošnjega strokovnega srečanja je, da se utrjuje njena čim bolj vsestranska vloga v prevajanju in da se še zlasti v poučevanju poudari bistvena vloga slovenščine kot strokovnega in znanstvenega jezika. Še naprej pa čim bolj koristimo privilegij, da nam je bil dan v uporabo polnofunkcionalni jezik, ki ga lahko polnovredno uporabljamo in hkrati razvijamo na vseh področjih delovanja. Izražanje v slovenščini naj bo hkrati izziv in užitek. Oboje pa se danes lahko samo še intenzivira ravno zaradi vedno hitrejšega dotoka in pretoka novih vsebin, ki znova in znova kličejo po novih ali na novo oživljenih ubeseditvah. Od leposlovja do znanosti in vse vmes kar najprej spodbuja naše jezikovno iskanje in ustvarjalnost – kako nova razmišljanja, nove vsebine tudi čim bolj jasno in predstavljivo ubesediti, kako za vsako novo vsebino poiskati ali domisliti kar najustreznejši izraz. Različna jezikovna ustvarjalnost, in to najprej in še zlasti v lastnem jeziku, je torej sestavni del naše siceršnje ustvarjalnosti, in temu se odrekati bi bilo nespametno in neodgovorno hkrati! 
     Vsi, ki se zavestno ukvarjamo s slovenščino, z javnimi problemskimi ali predstavitvenimi obravnavami, vsaj posredno tudi opozarjamo, da je pri odnosu in ravnanju z jezikom med samoumevnostjo in vseenostjo lahko zelo tanka meja. Tovrstna stanovska srečanja dajejo tudi možnost ovrednotenja trenutnega stanja in posledično možnost realnega ocenjevanja in načrtovanja, kako naprej.
Red. prof. dr. Andreja Žele,
predsednica Slavističnega društva Slovenije 

NA ZAČETNO STRAN
Comments