Posvet o maturi‎ > ‎

Uvodna beseda

Posvet o maturi


V petek, 18. decembra 2015, na višku praznovanj veselega decembra, se je mimo teh dogajanj odvijal posvet o maturi v organizaciji didaktične sekcije Slavističnega društva Slovenije.

Zvečine zaneseni in zvečine predolgi nastopi govornikov so izražali bodisi pozitiven bodisi negativen odnos do te teme.

Na strani pozitivnih mnenj s(m)o bili nekdanji in sedanji tvorci maturitetnega izpita. Poudarjali smo  spremembe, ki jih pogosto pred učnimi načrti v pouk vnaša matura (komunikacijski pouk, podrobno dejavno branje kakovostnih literarnih besedil, strukturiran esej, pozornost jezikovnemu pouku), zasnovo, ki smo jo postavili brez preobilice pozneje nastalih strokovno znanstvenih razprav, evolucijsko vnašanje sprememb pri nalogah in ocenjevanju, ustrezno funkcioniranje v sistemu zunanjega preverjanja, primerljivost ocen s končnimi ocenami iz slovenščine v 4. letniku gimnazije.

Kritiki so poleg samega posveta problematizirali obstoj literarnega sklopa, ki naj bo ga nadomestilo podrobno branje denimo petih besedil v vsakem razredu gimnazije in pisanje eseja ob nekaterih od njih. Poudarili so nujnost uvedbe mature na dveh ravneh, da bi poleg sedanjega izpita, ki je v resnici na nižji ravni, imeli priložnost tudi nadarjeni in motivirani dijaki, poseben pomen slovenščine pa bi bil viden v 7možnih točkah na nižji in 10 na višji ravni.

Bilo je tudi nekaj praktičnih predlogov: nekoliko razširiti vsebino vprašanj v jezikovnem delu v smer vključevanja večkodnih besedil in kritične pismenosti, dati večji poudarek literarni in splošni razgledanosti pri izpitu, bolj upoštevati avtorice, izdelati zanesljivejša merila za ocenjevanje eseja.

Za debato ni bilo veliko časa. Najbolj se je vtisnil v spomin prispevek mlajše profesorice, češ da od maturantov zahtevamo več kot od študentov na univerzi – razpravljanje, argumentiranje, kritično pismenost, branje zahtevnih besedil, ki ubija bralno veselje … vprašala se je, ali vse to delajo tudi naši študenti. Sama se namreč spominja izpitov, ki so bili pretežno reprodukcija predavanj, pa še, da v letih študija ni napisala nobenega eseja …

Zaključili smo s sklepom, da je pred morebitno uvedbo dveh ravni izpita potrebno izpeljati resno raziskavo v sodelovanju SdS in šolskih oblasti.

V nadaljevanju objavljamo prispevke razpravljalcev.

 

Boža Krakar VogelJanuar 2016

Vsebina se sme prosto uporabljati v skladu z licenco Creative Commons "Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.0 Nedoločena".


NAZAJ NA ZAČETNO STRAN POSVETA O MATURI

Nazaj na začetno stran društva
Comments