Zasnova

Idejna zasnova tekmovanja iz znanja slovenščine za osnovnošolce in srednješolce Slovenščina ima dolg jezik

Tekmovanje ureja Pravilnik tekmovanja (sprejeli bi ga na seji Slavističnega društva), ki je usklajen s Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Ur. list RS 31/2008).
Tekmujejo prijavljene skupine 3–7 dijakov s svojimi mentorji. Tekmovanje je organizirano na šolski in državni ravni.

Cilji:

 • spodbujati kreativno rabo slovenščine pri učencih in dijakih, literarno in jezikovno ustvarjalnost
 • spodbujati občutek za slovenščino, opazovanje svojega jezika
 • spodbujati skupinsko delo pri slovenščini
 • krepiti in poglabljati literarno, jezikoslovno in kulturološko znanje slovenščine
 • spodbujati raziskovalno delo na področju slovenistike in pri medpredmetnem povezovanju
 • spodbujati medgeneracijsko sodelovanje učencev, dijakov in odraslih 


  Teme (ena na leto):

 • Kratki film – scenarij in posnetek
 • Oddaja na mojem najbližjem radiu – priprava in izvedba, posnetek
 • Kako se v mojem narečju pripoveduje o ...
 • Dramatizacija slovenske kratke zgodbe
 • Katere besede in besedne zveze povezuje beseda računalnik 

  Pri vseh temah se lahko tekmovalne skupine osredotočijo na literarni ali jezikoslovni vidik, zaželene so tudi teme, ki vključujejo medpredmetno povezovanje (somentorstvo učiteljev). Zaželeno je vključevanje navedenih in vseh drugih medijev. Natančnejši opis teme, navodila za tekmovalce in kriterije ocenjevanja pripravi skupina strokovnjakov. 

  Mentorji in organizatorji pri izvedbi tekmovanja pridobijo potrdilo Slavističnega društva v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in dopolnili (Ur. list RS 54/2002), ki se upošteva pri napredovanju v nazive. 


  Razdelitev tekmovanja po skupinah in komisije:

 • osnovna šola: od 2. do 5. razreda; od 6. do 9. razreda
 • gimnazija: 1. in 2. letnik; 3. in 4. letnik
 • strokovna šola: 1. in 2. letnik; 3. in 4. letnik
 • poklicna šola: 1. in 2. letnik; 3. in 4. letnik 

  Komisije za posamezno skupino sestavljajo trije člani, dva učitelja in predstavnik Slavističnega društva, ki ocenijo izdelke.


  Ocenjevanje sestavljajo splošni kriteriji:

 • izvirnost
 • kakovost
 • vloženi trud
 • metode dela in raziskovalni pristop 
  ter kriteriji, ki jih strokovnjaki določijo za vsako tekmovanje posebej. 

  Ob zaključku tekmovanja Slavistično društvo organizira svečano podelitev priznanj in nagrad. Priznanja: zlato, srebrno in bronasto. 


  Nagrade:

 • celodnevna ekskurzija najboljših skupin
 • predstavitve najboljših na Slavističnem kongresu
 • knjižne nagrade 


  Časovnica:

 • šolsko leto 2011/2012: priprava tekmovanja
 • šolsko leto 2012/2013: izvedba 1. tekmovanja   Pripravila dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, vodja Sekcije Znanost mladini. 

  Ljubljana, 15. 6. 2011


  NAZAJ ZA ZAČETNO STRAN SEKCIJE ZNANOST MLADINI

 • Comments