Nova številka Jezika in slovstva

Izšla je nova številka Jezika in slovstva, ki je prosto dostopna na:  https://doi.org/10.4312/jis.68.1

Razprave

–          Katarina Marjanović: Jezikovno procesiranje med naravnim branjem: koregistracija gibanja oči in nevronskih odzivov

–         Barbara Riman, Sonja Novak Lukanović: Slovenski jezik in vloga učiteljev slovenskega jezika na Hrvaškem

–          Andreja Žele: Naklon kot morfoskladenjska kategorija v slovenščini

–         Monika Kavalir: Prevodni premiki v bivanjskih stavkih: o samostalniškosti angleščine in glagolskosti slovenščine

–         Tomaž Toporišič: Dogodek v mestu Gogi in model nove drame

Intervju

–          Mojca Nidorfer: Prejemnica prvega Toporišičevega priznanja red. prof. dr. Lidija Arizankovska

Ocene in  priporočila

–          Silvija Borovnik: Alojzija Zupan Sosič: A Theory of Narrative. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022

–          Darija Pivk: Resne jezikovne igre. Metodični priročnik za učitelje slovaščine kot tujega jezika

V branje vam priporočamo

–          Damir Globočnik, 2023: Alešovčev Brencelj: Prvi slovenski satirični list. Ljubljana: Buča

Objava v: Društvo