Periodične publikacije in tiski

Društvo že več kot pol stoletja izdaja dve osrednji slovenski slavistični znanstveni reviji:

Redno izdajamo tudi monografije in monografske zbornike, in sicer v zbirkah:

Strokovno in tudi družabno dogajanje na področju slavistike pa v okviru društva spremljata: