Jezik in slovstvo 69/1–2

Izšla je nova številka Jezika in slovstva (letnik 69, št. 1–2).

 

Številka je prosto dostopna na: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/issue/view/1237

 

Uvodnik

Peter Svetina: Profesorju Kmeclu

Aleksander Bjelčevič: Akademik redni profesor dr. Matjaž Kmecl, devetdesetletnik

Razprave I.

Mateja Pezdirc Bartol in Tomaž Toporišič: Popotovanje motiva lepe Vide od Ivana Cankarja do Matjaža Kmecla in Rudija Šelige

Miran Štuhec: Izbrana esejistika Matjaža Kmecla

Irena Novak Popov: Malo v živo in bolj skozi knjige

Miran Hladnik: Po spletnih sledeh Matjaža Kmecla

Razprave II.

Jasmina Šuler Galos: Pozitivno razumevanje svobode v Cankarjevih Hlapcih

Matej Šekli: Zakaj je jezik Brižinskih spomenikov zgodnja slovenščina?

Tone Smolej in Tanja Žigon: Stanovsko gledališče v Ljubljani v sezoni 1838/39: Od Carla Meisla do Friedricha Halma

Timothy Pogačar in Ruth E. Pogačar: Odzivi bralcev na osebna imena v slovenskih novelističnih besedilih

Andreas Leben: Koroška in Slovenci v luči romanopisja ali o koroškem slovenskem in nemškem romanu

Marijan Dović: Nacionalistični »enfant terrible«: Levstik in cenzura

Jožica Čeh Steger: Roman o podnebnih spremembah med znanstveno fantastiko in realnimi izkušnjami

Razprave III.

Aleksander Skaza: Starosta slovenske slavistike Matjaž Kmecl

Dušan Plut: Spominski utrinki

Vladimir Osolnik: Voščilo Matjažu Kmeclu ob njegovi devetdesetletnici

Joža Andrej Mihelič: Gamsov skret pod Koglom in druge zgodbe

Boža Krakar Vogel: Spominski utrinki na srečevanja s profesorjevo živo in vsestransko ustvarjalnostjo

Intervju

Aleksander Bjelčevič: Intervju z univerzitetnim profesorjem, pisateljem in akademikom Matjažem Kmeclom

Bibliografija

Anka Sollner Perdih: Bibliografija prof. dr. Matjaža Kmecla: 2005–2023 in dodatek k bibliografijama do 1994 in 2004

Objava v: Društvo