Jezik in slovstvo, letnik LXVIII, številka 3 – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Jezik in slovstvo, letnik LXVIII, številka 3

Izšla je tretja letošnja številka Jezika in slovstva. Poleg rednih razprav vsebuje tematski sklop o slikanicah, ki sta ga uredili Alenka Žbogar in Milena Mileva Blažić,  ter novo rubriko Sinteza, v kateri kot prvi svojo razpravo o literarnem razvoju slovenske literature objavlja Janko Kos.

VSEBINA

Razprave

Alojzija Zupan Sosič: Literarnost Cankarjevih romanov in Križ na gori

Marianna Deganutti: Selektivni code switching v Grmadi v pristanu Borisa Pahorja

Nika Vizjak Puškar: Odzivi učencev z govorno-jezikovnimi motnjami na priredbo Levstikovega Martina Krpana z Vrha v lahko branje

Dejan Gabrovšek: Vloga odnosnice v slovenski podredno zloženi povedi

Slikanice

Milena Mileva Blažić in Alenka Žbogar: Uvodnik: Slikanice – multimodalnost, problemskost in problematičnos

Milena Mileva Blažić: Pogledi na slikanico

Mateja Pezdirc Bartol: Drugačnost in identiteta v sodobni slovenski slikanic

Ivana Zajc: Vojna tematika v slikanicah Lucije Stepančič in Damijana Stepančiča v čezmejnem prostoru: emocionalni vidik

Alenka Simončič: Knjižna ilustracija na Slovenskem med letoma 1890 in 1920

Dragica Haramija in Janja Batič: Intertekstualne in intervizualne navezave v delu Ele Peroci in Marlenke Stupica Pravljice žive v velikem starem mestu

Sabina Višček: Analiza domnevne otroške perspektive v problemskih slikanicah

Barbara Bednjički Rošer: Z vzgojiteljevo metodično kompetentnostjo do čustvene in bralne pismenosti

Sinteza

Janko Kos: Slovenska literatura – sredi Evrope in zgodovine: kratek pregled literarnega razvoja

Ocene

Boris Kern: Rada Lečič: Slovenski predlogi in frazemi

 Vabljeni k branju!
Scroll to Top