Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Jožica Jožef Beg (2022–) Jožica Jožef Beg (2022–)
Matej Šekli (2018–2022) Matej Šekli (2018–2022)
Andreja Žele (2014–2018) Andreja Žele (2014–2018)
Boža Krakar Vogel Boža Krakar Vogel
Irena Novak Popov (2008–2010) Irena Novak Popov (2008–2010)
Miran Košuta (2006–2008) Miran Košuta (2006–2008)
Miran Hladnik (2004–2006) Miran Hladnik (2004–2006)
Marko Jesenšek (2000–2004) Marko Jesenšek (2000–2004)
Zoltan Jan (1996–2000) Zoltan Jan (1996–2000)
France Novak (1992–1996) France Novak (1992–1996)
Martina Orožen (1989–1992) Martina Orožen (1989–1992)
Jože Toporišič (1987–1989) Jože Toporišič (1987–1989)
Aleksander Skaza (1984–1987) Aleksander Skaza (1984–1987)
Štefan Barbarič (1983–1984) Štefan Barbarič (1983–1984)
Janez Rotar (1980–1982) Janez Rotar (1980–1982)
Breda Pogorelec (1974–1979) Breda Pogorelec (1974–1979)
Jakob Rigler (1972–1974) Jakob Rigler (1972–1974)
Franc Zadravec (1970–1972) Franc Zadravec (1970–1972)
Joža Mahnič (1969–1970) Joža Mahnič (1969–1970)
Bratko Kreft (1963–1968) Bratko Kreft (1963–1968)

Jožica Jožef Beg (2022–)

Izobrazba

 • 1995: diploma iz slovenskega jezika s književnostjo ter bibliotekarstva (Pouk književnosti v dveletnih poklicnih šolah)
 • 200: doktorat (Razvijanje ključnih zmožnosti pri književnem pouku v gimnaziji)

Zaposlitev

 • Šolski center Novo mesto

Področja raziskovanja

 • jezikovna in literarnovedna didaktika
 • branje in bralna pismenost
 • razvijanje jezikovnih zmožnosti, bralne kulture in kulturne zavesti

jozica.beg@guest.arnes.si     SICRIS      ŠC Novo mesto
 

Matej Šekli (2018–2022)

Izobrazba

 • 2001: diploma iz slovenskega jezika in književnosti ter primerjalnega slovanskega jezikoslovje (Neregularni refleks za psl. *ě v rezijanskem narečju slovenščine)
 • 2006: doktorat (Ledinska imena v kraju Livek in njegovi okolici)

Zaposlitev

 • Oddelek za slavistiko in Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Področja raziskovanja

 • primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov,
 • zgodovinska slovnica in narečjeslovje slovenskega jezika,
 • slovensko imenoslovje
 • jeziki v stiku

matej.sekli@ff.uni-lj.si     matej.sekli@zrc-sazu.si      SICRIS      FF UL      ZRC SAZU
 

Andreja Žele (2014–2018)

Izobrazba

 • 1987: diploma iz slovenskega jezika in književnosti ter ruščine (Poskus strukturalne obravnave slovenske ljudske proze, s poudarkom na pravljici kot najtipičnejšem predstavniku)
 • 1993: magisterij (Besedotvorne in skladenjske lastnosti slovenskega glagolnika (s poudarkom na glagolom))
 • 2000: doktorat (Glagolska vezljivost v slovenščini)

Zaposlitev

 • Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Področja raziskovanja

 • slovenska in slovanska leksika
 • slovenska in slovanska skladnja
 • slovensko in slovansko besedotvorje
 • slovenska in slovanska morfologija
 • glagolske vezljivost

andreja.zele@ff.uni-lj.si      andreja.zele@zrc-sazu.si      SICRIS      FF UL      ZRC SAZU
 

Boža Krakar Vogel

Izobrazba

 • 1974: diploma iz francoščine in ruščine
 • 1977: diploma iz slovenskega jezika s književnostjo
 • 1992: doktorat (Novejši slovenski pogledi na pouk književnosti kot dejavnik sooblikovanja njegovih smotrov, metod in vsebin)

Zaposlitev

 • Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (upokojena)

Področje raziskovanja

 • didaktika književnosti

boza.krakar@guest.arnes.si     boza.krakar-vogel@ff.uni-lj.si      SICRIS      FF UL
 

Irena Novak Popov (2008–2010)

Izobrazba

 • 1977: diploma iz angleščin in francoščine
 • 1990: magisterij iz slovenske književnosti (Pesniške figure v spreminjanju poetike Otona Župančiča in Edvarda Kocbeka ob upodabljanju vojne)
 • 1994: doktorat (Lirika Edvarda Kocbeka – ustvarjalni vidiki pomenske figurativnosti)

Zaposlitev

 • Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (upokojena)

Področje raziskovanja

 • sodobna in novejša slovenska poezija
 • ženske avtorice
 • poezija NOB
 • literarni stiki v prevodih
 • žanrske študije

irena.novak2@guest.arnes.si      SICRIS
 

Miran Košuta (2006–2008)

Izobrazba

 • 1983: diploma iz slovenistike in primerjalne književnosti (Vladimir Bartol v luči komparativistike ob primerjalni analizi Al Arafa;Alamut: veliki tekst Vladimirja Bartola)

Zaposlitev

 • Oddelek za humanistične študije Univerze v Trstu

Področja raziskovanja

 • slovenska književnost
 • prevodoslovje

kosuta@units.it      DISU UNITS     DSP
 

Miran Hladnik (2004–2006)

Marko Jesenšek (2000–2004)

Zoltan Jan (1996–2000)

France Novak (1992–1996)

Martina Orožen (1989–1992)

Jože Toporišič (1987–1989)

Aleksander Skaza (1984–1987)

Štefan Barbarič (1983–1984)

Janez Rotar (1980–1982)

Breda Pogorelec (1974–1979)

Jakob Rigler (1972–1974)

Franc Zadravec (1970–1972)

Joža Mahnič (1969–1970)

Bratko Kreft (1963–1968)

Scroll to Top