Študentska sekcija – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Študentska sekcija

Vodstvo

Nejc Rac

Vodja

Neža Kočnik

Namestnica vodje

Philoslavica – Simpozij mladih slavistov

Philoslavica je simpozij, namenjen mladim slavistom in slovenistom, ki se v svojem raziskovalnem delu ukvarjajo z znanstvenimi temami s področja jezikoslovja, literarnih ved, didaktike in prevodoslovja slovanskih jezikov in kultur. Vsako leto ga na eni izmed univerz v Sloveniji ali sosednjih državah organizira Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije z namenom mednarodnega povezovanja mladih, nabiranja kakovostnih izkušenj strokovnega pisanja ter razvoja kritične misli. Dogodek se je leta 2013 sprva imenoval Vseslovensko znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri, leta 2014 je potekal pod imenom PhiloSlovenica, zatem leta 2015 postal Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov, leta 2020 pa se je organizacijski odbor odločil, da vsebino simpozija ponovno zameji na filološke teme, zato je srečanje preimenoval v Simpozij mladih slavistov in mu nadel novo ime – Philoslavica.

Uredniški in organizacijski odbor Simpozija mladih slavistov: Nejc Rac (vodja), Neža Kočnik, Nika Pinter

Philoslavica 2024

Prevajalska vaja

Prevajalska vaja je projekt, ki ga je Študentska sekcija zasnovala z mislijo na kolege slaviste, ki se želijo usmeriti na področje medkulturnega posredovanja. Prevajalska vaja je namreč natanko to – vaja za študente, ki se s prevajanjem šele začenjajo ukvarjati, osredotočajo pa se na umetnostna besedila. Posebnost vaje je poudarek na kolegialnem oziroma strokovnem sodelovanju, kajti vsak udeleženec se poleg lastnega prevoda ukvarja tudi s prevodi soudeležencev, povratne informacije pa podajo tudi usposobljeni zunanji sodelavci. Tovrstna zasnova sodelujočim omogoča večkraten temeljit pregled, s čimer se dosega višja kakovost besedil v ciljnem jeziku, ki je v tem primeru slovenščina, poleg tega pa se mlade prevajalce opozarja tudi na natančnost in odgovornost.

Koordinatorja Prevajalske vaje: Nika Pinter, Jure Miholič

Perun

Glavni urednik revije Perun: Leonard Vončina

Področna urednika: Nika Pinter, Jure Miholič

Perun (ISSN 2670-7047) je študentska revija, ki jo je skupina študentov slavistike ustanovila v študijskem letu 2018/2019. Ime simbolično združuje vsa področja slovanskega sveta, kar ponazarja prva številka revije. V njej so namreč so zajete raznolike teme s področja slovanskih jezikov, književnosti in kultur, pri čemer gre za avtorske prispevke študentov. Druga številka je tematska in prinaša zbirko književnih besedil, ki so jih udeleženci Prevajalske vaje 2019/2020 v slovenščino prevedli iz petih slovanskih jezikov.

Arhiv publikacij Študentske sekcije

Obvestila

Scroll to Top