Študentska sekcija

Vodstvo

Vodja: Nejc Rac

Namestnica vodje: Neža Kočnik

Skrbnica jezikoslovnih vsebin: Neža Kočnik

Skrbnica literarnovednih vsebin: Hana Podjed

Skrbnik kulturoloških vsebin: Leonard Vončina

Uredniški in organizacijski odbor Simpozija mladih slavistov: Neža Kočnik (vodja), Lucija Mandić, Rok Mrvič

 

Glavna urednica revije Perun: Hana Podjed

Področna urednika: Neža Kočnik, Leonard Vončina

Koordinatorji Prevajalske vaje: Hana Podjed, Leonard Vončina, Neža Kočnik

Kontakt

E-pošta: studentska.sekcija@zdsds.si

Facebook: @studentska.sekcija


Philoslavica – Simpozij mladih slavistov

Philoslavica je simpozij, namenjen mladim slavistom in slovenistom, ki se v svojem raziskovalnem delu ukvarjajo z znanstvenimi temami s področja jezikoslovja, literarnih ved, didaktike in prevodoslovja slovanskih jezikov in kultur. Vsako leto ga na eni izmed univerz v Sloveniji ali sosednjih državah organizira Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije z namenom mednarodnega povezovanja mladih, nabiranja kakovostnih izkušenj strokovnega pisanja ter razvoja kritične misli. Dogodek se je leta 2013 sprva imenoval Vseslovensko znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri, leta 2014 je potekal pod imenom PhiloSlovenica, zatem leta 2015 postal Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov, leta 2020 pa se je organizacijski odbor odločil, da vsebino simpozija ponovno zameji na filološke teme, zato je srečanje preimenoval v Simpozij mladih slavistov in mu nadel novo ime – Philoslavica.

Več informacij o letošnjem simpoziju lahko najdete na spodnji povezavi:

Philoslavica 2023

Pretekla srečanja:

Philoslavica 2022

Philoslavica 2021

Philoslavica 2020


Prevajalska vaja

Prevajalska vaja je projekt, ki ga je Študentska sekcija zasnovala z mislijo na kolege slaviste, ki se želijo usmeriti na področje medkulturnega posredovanja. Prevajalska vaja je namreč natanko to – vaja za študente, ki se s prevajanjem šele začenjajo ukvarjati, osredotočajo pa se na umetnostna besedila. Posebnost vaje je poudarek na kolegialnem oziroma strokovnem sodelovanju, kajti vsak udeleženec se poleg lastnega prevoda ukvarja tudi s prevodi soudeležencev, povratne informacije pa podajo tudi usposobljeni zunanji sodelavci. Tovrstna zasnova sodelujočim omogoča večkraten temeljit pregled, s čimer se dosega višja kakovost besedil v ciljnem jeziku, ki je v tem primeru slovenščina, poleg tega pa se mlade prevajalce opozarja tudi na natančnost in odgovornost.

Prevajalska vaja 2020/2021


Perun

ISSN 2670-7047

Perun je študentska revija, ki jo je skupina študentov slavistike ustanovila v študijskem letu 2018/2019. Ime simbolično združuje vsa področja slovanskega sveta, kar ponazarja prva številka revije. V njej so namreč so zajete raznolike teme s področja slovanskih jezikov, književnosti in kultur, pri čemer gre za avtorske prispevke študentov. Druga številka je tematska in prinaša zbirko književnih besedil, ki so jih udeleženci Prevajalske vaje 2019/2020 v slovenščino prevedli iz petih slovanskih jezikov.

Navodila za oddajo prispevkov

Vabilo k sodelovanju (Perun 2020/2021)

Arhiv revije:


Arhiv publikacij Študentske sekcije


Obvestila

Vabilo na Slovansko bralno značko

Slovanska bralna značka 2023/24 Pridružite se nam pri pogovorih o sodobni slovanskih kratki zgodbi vsako sredo ob 19. uri na FF pred. 209c. Letošnja Slovanska bralna značka bo v znamenju sodobne slovanske kratke proze. Med oktobrom in decembrom bomo na tedenskih srečanjih brali in se pogovarjali o sodobni kratki zgodbi,...

Preberi več ...

Slovanska bralna značka 2023/24

Slovanska bralna značka Slovanska bralna značka je bralni klub na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete UL, namenjen študentom, učiteljem in srednješolcem. Na tedenskih srečanjih se v zimskem semestru srečujemo v živo na Filozofski fakulteti ali preko ZOOMa na povezavi. Udeleženci skupaj z gosti in prevajalci ob vsakoletnem zvrstnem izboru slovanske...

Preberi več ...

Slovanska bralna značka 2022/23

V sredo, 19. 10. 2022, začenjamo z bralnimi pogovori in srečanji v okviru slovanske bralne značke. V letošnjem letniku ponujamo zanimiv izbor besedil sodobne slovanske poezije, ki je dostopna v obliki e-antologije na tejle povezavi. Udeleženci si v sproščenih pogovorih o prebranih besedilih iz e-antologije, ki se bodo odvijali ob...

Preberi več ...

Vabilo k prijavi na 10. Simpozij mladih slavistov (2022)

Philoslavica 2022 Spoštovani, Študentska sekcija ZDSDS letos že desetič zapovrstjo organizira mednarodni Simpozij mladih slavistov. Dogodek bomo pripravili v sodelovanju z Oddelkom za južnoslovanske jezike in književnosti, potekal pa bo 8. in 9. decembra 2022 na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Letošnja naslovna tema je Zbliževanja in odmiki: medkulturni stiki...

Preberi več ...

Vabilo k sodelovanju – revija Perun (2021/2022)

Študentska sekcija ZDSDS ponovno vabi k sodelovanju in oddaji prispevkov za novo število revije Perun. Navodila za oddajo prispevkov:

Preberi več ...

Izid študentske revije Perun (3/1, študijsko leto 2020/2021)

Obveščamo vas, da je izšla nova številka revije Perun, ki jo vsakoletno pripravlja Študentska sekcija ZDSDS. Številka je dostopna na tej povezavi.

Preberi več ...

Program 9. Simpozija mladih slavistov

Pripravljena je končna različica programa 9. Simpozija mladih slavistov, ki bo potekal 9. in 10. decembra. Vljudno vabljeni!

Preberi več ...