Slavistično društvo Nova Gorica

Vodstvo

Predsednica: Ernesta Dejak Furlan

Podpredsednica: Natalija Plohl

Tajnica: Anika Velišček

Podatki o društvu

Ulica in hišna številka: Cankarjeva ulica 10

Kraj in poštna številka: 5000 Nova Gorica

Matična številka: 54091691

Davčna številka: 5961815000

Kontaktni podatki

E-pošta: slavisticnodrustvonovagorica@gmail.com

Domača spletna stran: http://www.sdng.si/