SSK 2024: Jezik in književnost v spreminjanju – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

SSK 2024: Jezik in književnost v spreminjanju

Celje, 26.–28. september 2024

Narodni dom Celje 

I. gimnazija v Celju (Kajuhova 2, 3000 Celje)

Prvo obvestilo
Scroll to Top