Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm

Vodstvo

Predsednica: Vilma Purič

Tajnica: Loredana Umek

Blagajničarka: Eva Fičur

Podatki o društvu

Ulica in hišna številka: Ul. Donizetti 3 (4. nadstropje)

Poštna številka in pošta: 34100 Trst/Trieste, Italija

Davčna številka: /

Matična številka: /

Kontaktni podatki

E-pošta: /

Domača spletna stran: /

 

Scroll to Top