SSK 2022: Slovenski jezik in književnost med kulturami

Trst, Koper, 29. september – 1. oktober 2022

  • Vabilo na kongres (objavljeno 11. maja 2022)
  • Program (objava v pripravi)
  • Navodila za prijavo (objava v pripravi)
  • Prijavnica (objava v pripravi)