Sekcija Dajmo priložnost slovenščini

Vodstvo

Vodja: Petra Jordan

Kontakt

priloznost.slovenscini@zdsds.si

Všeček za slovenščino

Jezikovne delavnice smo v preteklem letu in pol izvajali po šolah, knjižnicah, uradih širom po Sloveniji. Na njih smo udeležence v kratkem predavanju najprej seznanjali s položajem slovenščine kot maternega/prvega jezika v javnosti, o njenem pravnem statusu, o upoštevanju zakonov s tega področja v praksi, o različnih stališčih glede njenega položaja in veljave ter o tem, kdo vse je dolžan skrbeti za kakovost jezikovne kulture – družina, šola, mediji, stroka idr. Zadnjo temo smo prilagodili vsakokratnemu prevladujočemu profilu udeležencev. V šolskih kolektivih smo tako poseben poudarek namenjali nekaterim vprašanjem slovenščine kot učnega jezika in učnega načela ter spodbudili debato med udeleženci o teh vprašanjih.

Uvodnemu delu je vsakokrat sledil kratek anonimen (šifriran) pisni preizkus iz reševanja praktičnih jezikovnih problemov, npr. rabe vejice, velike začetnice, besednih oblik ipd. Udeleženci so po končanem reševanju preizkuse zamenjali ter popravljali in točkovali rešitve anonimnih soudeležencev. Rešitve so bile v ta namen izpisane na ekranu, komentiral pa jih je strokovnjak jezikoslovec, zaposlen na Inštitutu za slovenki jezik ZRC SAZU. Sproti je ob tem prikazoval tudi možnosti za samostojno rabo elektronskega jezikovnega portala Fran, (fran.si) na katerem se o jezikovnih dilemah lahko pouči vsak sam, kadar to potrebuje. Pokazali smo tudi nekaj tiskanih jezikovnih priročnikov, npr. obe slovnici Kozme Ahačiča in Osnove slovenskega jezika mag. Rade Lečić. Pri tem pregledovanju se je vedno razvila živahna debata, udeleženci so imeli vrsto vprašanj in alternativ prikazanim rešitvam, pri čemer so po eni strani osvežili jezikovno znanje, po drugi pa zavest, da se jezik spreminja in da pogosto ni enoznačnih rešitev, tako da mora posameznik najustreznejšo izbrati sam glede na svoj namen in druge okoliščine.

Na koncu pa so reševalci, ki so zbrali največ točk, stopili iz anonimnosti in dobili priznanja Slavističnega društva Slovenije, Všeček za slovenščino, ki je hkrati vstopnica za vseslovensko tekmovanje. Prvo je bilo tako septembra 2018 v Ljubljani, naslednje bo 2020 v Novem mestu.

 

Pogovor o projektu Všeček za slovenščino na RTV

Dr. Boža Krakar Vogel je v oddaji Dobro jutro (22. 2. 2019) predstavila delo sekcije Dajmo priložnost slovenščini in projekt Všeček za slovenščino. Več podrobnosti o tekmovanju in delovanju sekcije najdete na spletišču ZDSDS. Prijave in morebitna vprašanja jim lahko pošljete na naslov: priloznost.slovenscini@zdsds.si. Posnetek pogovora je v celoti dostopen...

Preberi več ...

Zlati všeček za slovenščino, Ljubljana 2018

 Žirija (foto: M. Zaplotnik) Na prvem, pionirskem tekmovanju za Zlati všeček za slovenščino, 14. septembra 2018, v Trubarjevi hiši literature  je tekmovalo 18 udeležencev, jagodni izbor najpogumnejših dobitnikov lokalnih všečkov na delavnicah Dajmo priložnost slovenščini. Merila za pridobitev Zlatih všečkov jih je po testu (vstavljanje ločil, pravilnih besednih oblik, popravljanje besedila) izpolnilo kar 13....

Preberi več ...

Prvi všeček za slovenščino, Semič 2017 – video reportaža

Uvodna predstavitev Predstavitev problematike Pogovor o rešitvah I. Pogovor o rešitvah II.

Preberi več ...