Predsednice in predsedniki ZDSDS – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Predsednice in predsedniki ZDSDS

Predsednice in predsedniki ZDSDS

Jožica Jožef Beg (2022–)

Matej Šekli (2018–2022)

Andreja Žele (2014–2018)

Boža Krakar Vogel (2010–2014)

Irena Novak Popov (2008–2010)

Miran Košuta (2006–2008)

Miran Hladnik (2004–2006)

Marko Jesenšek (2000–2004)

Zoltan Jan (1996–2000)

France Novak (1992–1996)

Martina Orožen (1989–1992)

Jože Toporišič (1987–1989)

Aleksander Skaza (1984–1987)

Štefan Barbarič (1983–1984)

Janez Rotar (1980–1982)

Breda Pogorelec (1974–1979)

Jakob Rigler (1972–1974)

Franc Zadravec (1970–1972)

Joža Mahnič (1969–1970)

Bratko Kreft (1963–1968)

Dušan Pirjevec (1959–1963)

France Tomšič (1958–1959)

Janko Jurančič (1956–1958)

Anton Slodnjak (1951–1953)

Alfonz Gspan (1950–1951)

Marja Boršnik (1947–1950, 1959, 1969)

Anton Ocvirk (1945–1947)

Anton Breznik (1940–1941)

Fran Ramovš (1940–1941)

France Kidrič (1939–1941)

Mirko Rupel (1937–1939)

Rajko Nahtigal (1935–1938)

END
Scroll to Top