Sekcija za slovenščino v javnosti – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Sekcija za slovenščino v javnosti

Kontakt

slovenscina.javnosti@zdsds.si 

Izjava za slovenščino in internacionalizacijo visokega šolstva

https://www.slov.si/izjava-za-slovenscino-in-internacionalizacijo-visokega-solstva

Preberi več ...

Posvet o slovenščini na splošni maturi

Posvet o slovenščini na splošni maturi v organizaciji ZD SdS je potekal v petek, 18. decembra 2015, v Veliki sejni dvorani MOL Na dnu strani si oglej tudi prejšnji sorodni Slovenistični posvet o zunanjem preverjanju znanja pri pouku slovenščine, ki je potekal ob tematski številki revije Jezik in slovstvo (letnik...

Preberi več ...

Jezikoljubni cvetober

UVOD Tu si lahko preberete Jezikoljubni cvetober, zbirko prispevkov nekaterih slovenistk, članic SdS, ki smo se v zadnjih letih javno protestno oglašale glede spreminjanja položaja slovenščine kot maternega/prvega jezika nasproti krepitvi globalne angleščine v našem šolskem sistemu na celotni vertikali. Prispevki so razdeljeni v odzive in polemike ter v razprave....

Preberi več ...

Mnenje Slavističnega društva Slovenije o Nacionalnem programu za jezikovno politiko (NPJP) 2012-2016

VSEBINA 1.        Splošno 2.        Podrobne pripombe članov društva 3.        Prispevki, objavljeni v Delu, Književni listi, 23. 5. 2012 – z dovoljenjem piscev tudi pripombe SdS 4.        Naknadno   1.        Splošno V Slavističnem društvu Slovenije smo zbirali mnenja in pripombe naših članov o delovni verziji NPJP12-16. Podrobnejše pripombe...

Preberi več ...
Scroll to Top