Organi društva

Izvršilni odbor

Nadzorni odbor

  • Irena Novak Popov
  • Mojca Nidorfer Šiškovič
  • Milena Mileva Blažić

Častno razsodišče

  • Alenka Šivic Dular
  • Boža Krakar Vogel

Pokrajinska društva Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

Pregled sekcij in pokrajinskih društev ZDSDS