Organi društva

Izvršilni odbor

  • predsednik: Matej Šekli
  • tajnica: Lidija Rezoničnik
  • blagajnik: Rok Mrvič

Nadzorni odbor

  • Irena Novak Popov
  • Mojca Nidorfer Šiškovič
  • Milena Mileva Blažić

Častno razsodišče

  • Alenka Šivic Dular
  • Boža Krakar Vogel
  • Tomo Korošec

Pokrajinska društva, člani ZDSDS

Pregled sekcij in pokrajinskih društev ZDSDS