SSK 2023: Naslavljanje raznolikosti v jeziku in književnosti

Maribor, 28.–30. september 2023