Sekcija za leksiko

Vodstvo

Vodja: Mija Michelizza

Kontakt

E-pošta: leksika@zdsds.si

Facebook: @leksikaZDSDS

Twitter: @ZaZdsds


Mednarodni dan slovarjev

Prireditve ob mednarodnem dnevu slovarjev, ki je vsako leto 16. oktobra, od leta 2019 organiziramo v Sekciji za leksiko ZDSDS in v ZRC SAZU.

Programski in organizacijski odbor:

Mija Michelizza, Nina Ledinek, Andreja Žele, Rok Mrvič

Pomoč pri organizaciji:

Manca Černivec, Boris Kern, Duša Race, Agata Tomažič, Urška Vranjek Ošlak

Vsebinsko so program sooblikovali:

Kozma Ahačič, ZRC SAZU (2020), Špela Arhar Holdt, CJVT UL (2020), Simon Atelšek, ZRC SAZU (2019), Júlia Bálint Čeh (2021), Helena Dobrovoljc, ZRC SAZU, FH UNG (2019, 2021), Tomaž Erjavec, IJS (2019), Tanja Fajfar, ZRC SAZU (2019), Polona Gantar, FF UL (2019), Nataša Gliha Komac, ZRC SAZU (2021), Lara Godec Soršak, PeF UL (2019, 2020), Peter Holozan, Amebis (2021), Nataša Jakop, ZRC SAZU (2020), Tjaša Jakop, ZRC SAZU (2019), Primož Jakopin (2021), Alenka Jelovšek, ZRC SAZU (2019), Mateja Jemec Tomazin, ZRC SAZU (2019, 2020), Marko Jesenšek, FF UM (2021), Petra Jordan, RTV Slovenija (2021), Boris Kern, ZRC SAZU (2019, 2020), Mihaela Knez, CSDTJ FF UL (2020), Iztok Kosem, CJVT UL (2021), Martina Križaj (2020), Domen Krvina, ZRC SAZU (2019), Ivana Lazić Konjik, ISJ SANU, Srbija (2021), Andreja Legan Ravnikar, ZRC SAZU (2021), Tina Lengar Verovnik, FDV UL, ZRC SAZU (2020), Matej Meterc, ZRC SAZU (2019, 2021), Adriana Mezeg, FF UL (2020), Tanja Mirtič, ZRC SAZU (2021), Jakob Müller (2020), Hana Mžourková, ÚJČ AV ČR, Republika Češka (2020), Boštjan Narat (2019, 2021), Gjoko Nikolovski, FF UM (2021), Slobodan Novokmet, ISJ SANU, Srbija (2021), Andrej Perdih, ZRC SAZU (2019), Špela Petric Žižić, ZRC SAZU (2019, 2020), Kristina M. Pučnik, Lektorsko društvo Slovenije (2019, 2021), Duša Race, ZRC SAZU (2021), Miro Romih, Amebis (2020, 2021), Alenka Rot Vrhovec, PeF UL (2020), Marko Snoj, ZRC SAZU (2020, 2021), Irena Stramljič Breznik, FF UM (2019), Hotimir Tivadar, FF UL (2021), Natalija Ulčnik, FF UM (2020), Alenka Vrbinc, EF UL (2019), Mojca Žagar Karer, ZRC SAZU (2021), Andreja Žele, FF UL (2019, 2021).

Podpirajo nas: Vodnikova domačija, Ustanova patra Stanislava Škrabca

Mednarodni dan slovarjev 2021

Vabljeni na prireditve ob mednarodnem dnevu slovarjev! Program dogodkov (PDF).

Preberi več ...

Mednarodni dan slovarjev 2020

Z letošnjim praznovanjem mednarodnega dneva slovarjev želimo v Sekciji za leksiko ZDSDS posebej izpostaviti pomen slovarjev v izobraževalnem procesu, spomnili pa se bomo tudi, da letos mineva že 50 let od izdaje prve knjige Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Zaradi zaostrene epidemiološke situacije bo letošnje obeležje dneva slovarjev potekalo po virtualnih...

Preberi več ...

Še nekaj prostih mest na delavnicah (Dan slovarjev)

V četrtek, 17. oktobra, bodo v sklopu dogodkov ob mednarodnem dnevu slovarjev (https://zdsds.si/2019/09/dan-slovarjev-2019/) na ZRC SAZU potekale delavnice o slovarjih in slovaropisju, namenjene učiteljem, prevajalcem in lektorjem. Sprostilo se je nekaj mest, prav tako pa je nekaj prostih mest še pri kratkih obiskih leksikografov: ob 10. uri spoznavamo delo terminografov,...

Preberi več ...

Dan slovarjev 2019

Vabilo na izobraževanje o slovarjih in slovaropisju 16. oktober je mednarodni dan slovarjev in v Sekciji za leksiko Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (ZDSDS) bomo letos prvič ta dan obeležili tudi pri nas. V sredo, 16. oktobra 2019, bo ob 16. uri na Vodnikovi domačiji okrogla miza o slovarjih in...

Preberi več ...