Prijavnica za mentorje/somentorje na tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 11