Meddruštveni odbor primorskih slavističnih društev

Vodstvo

Predsednica: Senija Smailagič

Tajnik/tajnica: /

Blagajnik/blagajničarka: /

Podatki o društvu

Ulica in hišna številka: /

Kraj in poštna številka: /

Davčna številka: /

Matična številka: /

Kontaktni podatki

E-pošta: /

Domača spletna stran: /