Philoslavica 2020 – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Philoslavica 2020


Simpozij organizirata Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije in Oddelek za pravo in prevajalstvo (IUSLIT) Univerze v Trstu (Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione; Università degli studi di Trieste). Srečanje bo 3. in 4. decembra 2020 potekalo v Narodnem domu v Trstu (Ulica Fabija Filzija/Via Fabio Filzi 14, Trst/Trieste).

The symposium is organized by the Student Section of the Association of Slavic Societies of Slovenia and the Department for Law and Translation at the University of Trieste (Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione; Università degli studi di Trieste). This year’s event will be held from 3 to 4 December 2020 at the Slovene National Hall in Trieste (Via Fabio Filzi 13, Trieste).


Vabilo k prijavi // Call for papers (2020)

Prijavnica // Application form (2020)

Uradni program simpozija Philoslavica 2020 (sln., ang., it.)


8. Simpozij mladih slavistov v Trstu // 8th Symposium of Young Slavists

Philoslavica je simpozij, namenjen mladim slavistom in slovenistom, ki se v svojem raziskovalnem delu ukvarjajo z znanstvenimi temami s področja jezikoslovja, literarnih ved, didaktike in prevodoslovja slovanskih jezikov in kultur. Vsako leto ga na eni izmed univerz v Sloveniji ali sosednjih državah organizira Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije z namenom mednarodnega povezovanja mladih, nabiranja kakovostnih izkušenj strokovnega pisanja ter razvoja kritične misli. Dogodek se je leta 2013 sprva imenoval Vseslovensko znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri, leta 2014 je potekal pod imenom PhiloSlovenica, zatem leta 2015 postal Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov, leta 2020 pa se je organizacijski odbor odločil, da vsebino simpozija ponovno zameji na filološke teme, zato je srečanje preimenoval v Simpozij mladih slavistov in mu nadel novo ime – Philoslavica.

Philoslavica is a symposium intended for young Slavists and Slovenists who research topics in the fields of linguistics, literary studies, didactics and translation studies of Slavic languages and cultures. It is organized annually at one of the universities in Slovenia or in its neighboring countries by the Student Section of the Slavic Society of Slovenia with the purpose of internationally connecting young researchers, acquiring academic writing experience and developing critical thinking. The event was initially called the All-Slovenian Scientific Meeting of Doctoral Students of Slovene and Slavic Studies, next year it was named PhiloSlovenica and in 2015 it became the International Conference for Young Humanists. In 2020 the organizing committee decided to change the topics of the symposium again to strictly philological and accordingly renamed the event to Philoslavica: Symposium of Young Slavists.


Časovnica // Timeline

Oddaja prijavnic s povzetki prispevkov // Submission of applications with abstracts: 1. 4. 2020

Podaljšanje roka za oddajo prijavnic // Application deadline extension: 14. 4. 2020

Obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prijave // Notification of acceptance or rejection of the application: 4. 5. 2020

Rok za oddajo prispevka // Submission deadline: 31. 7. 2020 > 7. 8. 2020

Rok za oddajo morebitnih popravkov // Deadline for submission of potential revisions: 1. 9. 2020

Obvestilo o zaključku recenzentskih postopkov // Notification of the completed review process: 10. 10. 2020

Priprava zbornika // Proceedings preparation: 10. 12. 2020

Zaključek korektur // Final corrections deadline: 10. 1. 2021

Uradni izid zbornika // Official release of the conference proceedings: 15. 2. 2021


Organizacijski odbor // Organizing Committee

Člani organizacijskega odbora // Members of the Organizing Committee
Neža Kočnik (vodja), Karin Marc Bratina, Lucija Mandić, Rok Mrvič, Lidija Rezoničnik

Uredniški odbor zbornika Zgodnji novi vek in njegova dediščina v slovanskem prostoru // Editorial Board of the Symposium Proceedings
Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič

Recenzenti // Reviewers
Vanda Babič, Tatjana Balažic Bulc, Isidora Bjelaković, Aleksander Bjelčevič, Jadranka Cergol, Januška Gostenčnik, Boža Krakar Vogel, Klemen Lah, Andreja Legan Ravnikar, Karin Marc Bratina, Darja Pavlič, Urška Perenič, Mateja Pezdirc Bartol, Vesna Piasevoli, Ksenia Shagal, Petra Stankovska


Pišite nam // Contact us

Za vsa vprašanja, povezana z delovanjem Študentske sekcije ali z organizacijo simpozija Philoslavica, smo na voljo na: studentska.sekcija@zdsds.si

Obiščete nas lahko tudi na Facebooku, kjer bomo redno objavljali vse novosti o poteku priprav na simpozij.


Vabilo na simpozij // Call for Papers

Scroll to Top