Philoslavica 2024 – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Philoslavica 2024

Upor in njegovi odmevi v slovanskih jezikih in literaturah

Resistance and its Echoes in Slavic Languages and Literatures

 
Simpozij organizirajo Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Slavistično društvo Maribor ter Študentsa sekcija Slavističnega društva Maribor.  Dogodek se bo odvijal 12. in 13. decembra 2024 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor). The symposium is organized by the Student Section of the Association of Slavic Societies of Slovenia, the Department of Slavic Languages and Literatures of the Faculty of Arts, University of Maribor, the Slovene Slavic Association Maribor and the Student Section of the Slovene Slavic Association Maribor. This year’s event will be held from 12 to 13 December 2024 at the Faculty of Arts, University of Maribor (Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor).

Prijavnica // Application form (2024)

Prenos // Download

Vabilo na simpozij // Call for Papers (2024)

Prenos // Download

12. Simpozij mladih slavistov // 12th Symposium of Young Slavists

Philoslavica je simpozij, namenjen mladim slavistom in slovenistom, ki se v svojem raziskovalnem delu ukvarjajo z znanstvenimi temami s področja jezikoslovja, literarnih ved, didaktike in prevodoslovja slovanskih jezikov. Vsako leto ga na eni izmed univerz v Sloveniji ali sosednjih državah organizira Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije z namenom mednarodnega povezovanja mladih, nabiranja kakovostnih izkušenj strokovnega pisanja ter razvoja kritične misli. Dogodek se je leta 2013 sprva imenoval Vseslovensko znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri, leta 2014 je potekal pod imenom PhiloSlovenica, zatem leta 2015 postal Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov, leta 2020 pa se je organizacijski odbor odločil, da vsebino simpozija ponovno zameji na filološke teme, zato je srečanje preimenoval v Simpozij mladih slavistov in mu nadel novo ime – Philoslavica. V letu 2022 obeležujemo deseto obletnico uspešnega sodelovanja in povezovanja mladih raziskovalcev s področja slovanskih jezikov in literatur in vabimo vas, da se nam pridružite!Philoslavica is a symposium aimed at students and young researchers in the fields of linguistics, literary studies, didactics and translation studies of Slavic languages. It is organized annually by the student section of the Slavic Society of Slovenia at one of the universities in Slovenia or in neighboring countries in order to provide young researchers with international contacts, useful experience in scientific writing, and critical thinking. Originally called the All-Slovenian Scientific Meeting of Doctoral Students of Slovene and Slavic Studies, the next year it was called PhiloSlovenica, and in 2015 it became the International Conference for Young Humanists. In 2020, the organizing committee decided to limit the topics of the symposium to a strictly philological focus, and thus renamed the event Philoslavica: Symposium of Young Slavists. Join us in 2022 as we celebrate the tenth anniversary of successful collaboration and networking of young scholars in the field of Slavic languages and literatures!

Časovnica // Timeline

Oddaja prijavnic s povzetki prispevkov // Submission of applications with abstracts: 1. 6. 2024 Obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prijave // Notification of acceptance or rejection of the application: 10. 6. 2024Rok za oddajo prispevka // Submission deadline: 10. 8. 2024 Rok za oddajo morebitnih popravkov // Deadline for submission of potential revisions: 10. 11. 2024Obvestilo o zaključku recenzentskih postopkov // Notification of the completed review process: 1. 12. 2024 Priprava zbornika // Proceedings preparation: Zaključek korektur // Final corrections deadline:Uradni izid zbornika // Official release of the symposium proceedings:

Organizacijski odbor // Organizing Committee

Članice in član organizacijskega odbora // Members of the Organizing Committee Nejc Rac, Nika Pinter, Neža Kočnik, Blanka Bošnjak, Branislava Vičar, Mira Krajnc Ivič, Eva Božič KacUredniški odbor zbornika // Editorial Board of the Symposium Proceedings Neža Kočnik, Nika Pinter, Nejc RacRecenzentke in recenzenti // Reviewers

Pišite nam // Contact us

Za vsa vprašanja, povezana z delovanjem Študentske sekcije ali z organizacijo simpozija Philoslavica, smo na voljo na: studentska.sekcija@zdsds.siObiščete nas lahko tudi na Facebooku, kjer bomo redno objavljali vse novosti o poteku priprav na simpozij.
 
Scroll to Top