Philoslavica 2022

Zbliževanja in odmiki: medkulturni stiki v slovanskih jezikih in literaturah
Convergences and Divergences: Intercultural Contacts in Slavic Languages and Literatures

 


Simpozij organizirajo Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter Oddelek za južnoslovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu. Dogodek se bo odvijal 8. in 9. decembra 2022 na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu (Ulica Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb).

The symposium is organized by the Student Section of the Association of Slavic Societies of Slovenia, Centre for Slovene as a Second and Foreign language, and the Department of South Slavic languages and literatures at the Faculty of Arts, University of Zagreb. This year’s event will be held from 8 to 9 December 2022 at the Faculty of Arts, University of Zagreb (Ulica Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb).


Prijavnica // Application form (2022)

Prenos // Download [Rok za oddajo prijave je potekel. // The deadline for submitting applications has passed.]

Vabilo na simpozij // Call for Papers (2022)

Prenos // Download


10. Simpozij mladih slavistov // 10th Symposium of Young Slavists

Philoslavica je simpozij, namenjen mladim slavistom in slovenistom, ki se v svojem raziskovalnem delu ukvarjajo z znanstvenimi temami s področja jezikoslovja, literarnih ved, didaktike in prevodoslovja slovanskih jezikov. Vsako leto ga na eni izmed univerz v Sloveniji ali sosednjih državah organizira Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije z namenom mednarodnega povezovanja mladih, nabiranja kakovostnih izkušenj strokovnega pisanja ter razvoja kritične misli. Dogodek se je leta 2013 sprva imenoval Vseslovensko znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri, leta 2014 je potekal pod imenom PhiloSlovenica, zatem leta 2015 postal Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov, leta 2020 pa se je organizacijski odbor odločil, da vsebino simpozija ponovno zameji na filološke teme, zato je srečanje preimenoval v Simpozij mladih slavistov in mu nadel novo ime – Philoslavica. V letu 2022 obeležujemo deseto obletnico uspešnega sodelovanja in povezovanja mladih raziskovalcev s področja slovanskih jezikov in literatur in vabimo vas, da se nam pridružite!

Philoslavica is a symposium aimed at students and young researchers in the fields of linguistics, literary studies, didactics and translation studies of Slavic languages. It is organized annually by the student section of the Slavic Society of Slovenia at one of the universities in Slovenia or in neighboring countries in order to provide young researchers with international contacts, useful experience in scientific writing, and critical thinking. Originally called the All-Slovenian Scientific Meeting of Doctoral Students of Slovene and Slavic Studies, the next year it was called PhiloSlovenica, and in 2015 it became the International Conference for Young Humanists. In 2020, the organizing committee decided to limit the topics of the symposium to a strictly philological focus, and thus renamed the event Philoslavica: Symposium of Young Slavists. Join us in 2022 as we celebrate the tenth anniversary of successful collaboration and networking of young scholars in the field of Slavic languages and literatures!


Časovnica // Timeline

Oddaja prijavnic s povzetki prispevkov // Submission of applications with abstracts: 25. 4. 2022

Obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prijave // Notification of acceptance or rejection of the application: 25. 5. 2022

Rok za oddajo prispevka // Submission deadline: 20. 8. 2022

Rok za oddajo morebitnih popravkov // Deadline for submission of potential revisions: 15. 11. 2022

Obvestilo o zaključku recenzentskih postopkov // Notification of the completed review process: 30. 11. 2022

Priprava zbornika // Proceedings preparation: 1. 3. 2023

Zaključek korektur // Final corrections deadline: 10. 6. 2023

Uradni izid zbornika // Official release of the symposium proceedings: september 2023


Organizacijski odbor // Organizing Committee

Članice in član organizacijskega odbora // Members of the Organizing Committee
Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič, Mateja Pezdirc Bartol, Špela Sevšek Šramel

Uredniški odbor zbornika // Editorial Board of the Symposium Proceedings
Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič

Recenzentke in recenzenti // Reviewers
Aleksander Bjelčevič, Katarina Gomboc Čeh, Januška Gostenčnik, Miran Hladnik, Andraž Jež, Karmen Kenda-Jež, Lucija Mandić, Katja Mihurko Poniž, Anja Mrak, Rok Mrvič, Vladimir Osolnik, Darja Pavlič, Matic Pavlič, Urška Perenič, Vesna Požgaj Hadži, Kristina Pranjić, Špela Sevšek Šramel, Đurđa Strsoglavec, Namita Subiotto, Andreja Žele


Pišite nam // Contact us

Za vsa vprašanja, povezana z delovanjem Študentske sekcije ali z organizacijo simpozija Philoslavica, smo na voljo na: studentska.sekcija@zdsds.si

Obiščete nas lahko tudi na Facebooku, kjer bomo redno objavljali vse novosti o poteku priprav na simpozij.


Prijavnica // Application form (2022)

Prenos // Download [Rok za oddajo prijave je potekel. // The deadline for submitting applications has passed.]

Vabilo na simpozij // Call for Papers (2022)

PHILOSLAVICA-2022_vabilo