Philoslavica 2023

Dialog med središči in obrobji v slovanskih jezikih in literaturah
The Dialogue between Centres and Peripheries in Slavic Languages and Literatures

 


Simpozij organizirata Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Dogodek se bo odvijal 1. in 2. decembra 2023 na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica).

The symposium is organized by the Student Section of the Association of Slavic Societies of Slovenia and the Faculty of Humanities of the University of Nova Gorica. This year’s event will be held from 1 to 2 December 2023 at the Faculty of Humanities of the University of Nova Gorica (Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica).


Prijavnica // Application form (2023)

Prenos // Download

Vabilo na simpozij // Call for Papers (2023)

Prenos // Download


11. Simpozij mladih slavistov // 11th Symposium of Young Slavists

Philoslavica je simpozij, namenjen mladim slavistom in slovenistom, ki se v svojem raziskovalnem delu ukvarjajo z znanstvenimi temami s področja jezikoslovja, literarnih ved, didaktike in prevodoslovja slovanskih jezikov. Vsako leto ga na eni izmed univerz v Sloveniji ali sosednjih državah organizira Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije z namenom mednarodnega povezovanja mladih, nabiranja kakovostnih izkušenj strokovnega pisanja ter razvoja kritične misli. Dogodek se je leta 2013 sprva imenoval Vseslovensko znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri, leta 2014 je potekal pod imenom PhiloSlovenica, zatem leta 2015 postal Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov, leta 2020 pa se je organizacijski odbor odločil, da vsebino simpozija ponovno zameji na filološke teme, zato je srečanje preimenoval v Simpozij mladih slavistov in mu nadel novo ime – Philoslavica. V letu 2022 obeležujemo deseto obletnico uspešnega sodelovanja in povezovanja mladih raziskovalcev s področja slovanskih jezikov in literatur in vabimo vas, da se nam pridružite!

Philoslavica is a symposium aimed at students and young researchers in the fields of linguistics, literary studies, didactics and translation studies of Slavic languages. It is organized annually by the student section of the Slavic Society of Slovenia at one of the universities in Slovenia or in neighboring countries in order to provide young researchers with international contacts, useful experience in scientific writing, and critical thinking. Originally called the All-Slovenian Scientific Meeting of Doctoral Students of Slovene and Slavic Studies, the next year it was called PhiloSlovenica, and in 2015 it became the International Conference for Young Humanists. In 2020, the organizing committee decided to limit the topics of the symposium to a strictly philological focus, and thus renamed the event Philoslavica: Symposium of Young Slavists. Join us in 2022 as we celebrate the tenth anniversary of successful collaboration and networking of young scholars in the field of Slavic languages and literatures!


Časovnica // Timeline

Oddaja prijavnic s povzetki prispevkov // Submission of applications with abstracts: 1. 6. 2023

Obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prijave // Notification of acceptance or rejection of the application: 17. 6. 2023

Rok za oddajo prispevka // Submission deadline: 20. 8. 2023

Rok za oddajo morebitnih popravkov // Deadline for submission of potential revisions: 20. 11. 2023

Obvestilo o zaključku recenzentskih postopkov // Notification of the completed review process: 23. 11. 2023

Priprava zbornika // Proceedings preparation:

Zaključek korektur // Final corrections deadline:

Uradni izid zbornika // Official release of the symposium proceedings:


Organizacijski odbor // Organizing Committee

Članice in član organizacijskega odbora // Members of the Organizing Committee
Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič, Katja Mihurko Poniž, Kristina Pranjić, Ivana Zajc

Uredniški odbor zbornika // Editorial Board of the Symposium Proceedings
Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič

Recenzentke in recenzenti // Reviewers


Pišite nam // Contact us

Za vsa vprašanja, povezana z delovanjem Študentske sekcije ali z organizacijo simpozija Philoslavica, smo na voljo na: studentska.sekcija@zdsds.si

Obiščete nas lahko tudi na Facebooku, kjer bomo redno objavljali vse novosti o poteku priprav na simpozij.


Prijavnica // Application form (2023)

Prenos // Download

Vabilo na simpozij // Call for Papers (2022)