Publikacije Študentske sekcije ZDSDS

Zbirka Philoslavica

Zborniki Simpozijev mladih slavistov (2020–), ki izhajajo v zbirki Philoslavica – ISSN 2738-5892 (tisk), ISSN 2738-6236 (splet).

Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič (ur.): Zbliževanja in odmiki: medkulturni stiki v slovanskih jezikih in literaturah. Ljubljana, 2022: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (Philoslavica, 3).
Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič (ur.): Mejniki in prelomnice v slovanskih jezikih in literaturah. Ljubljana, 2021: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (Philoslavica, 2).
Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič (ur.): Zgodnji novi vek in njegova dediščina v slovanskem prostoru. Ljubljana, 2020: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (Philoslavica, 1).

Zborniki znanstvenih srečanj

Zborniki Znanstvenih srečanj doktorskih študentov slovenistike in slavistike (2013–2014) ter Mednarodnih znanstvenih srečanj mladih humanistov (2015–2019).

Rok Mrvič, Lidija Rezoničnik, Branislava Vičar, Nina Zavašnik (ur.): Migracije v slovanskem prostoru v 20. in 21. stoletju. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov 2019. Maribor, 2019: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Slovani od preloma 19. in 20. stoletja do danes: jezikovne, zgodovinsko-politične spremembe in književni doprinos. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov 2018. Ljubljana, 2019: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Slovanski jeziki v šolstvu, znanosti, literaturi in kulturi. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov 2017. Ljubljana, 2019: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Slovanski jeziki v šolstvu, znanosti, literaturi in kulturi. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov 2017. Zbornik povzetkov in program. Ljubljana, 2017: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Alenka Čuš, Marcello Potocco, Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov 2016. Koper, 2018: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Rok Andres, Lidija Rezoničnik, Megi Rožič, Nina Zavašnik (ur.): Slovanski jeziki na stičišču kultur. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov 2015. Ljubljana, 2016: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Nina Ditmajer (ur.): Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike – PhiloSlovenica. Maribor, 2014: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Maruška Agrež (ur.): Znanstveno srečanje doktorskih študentov. Ljubljana, 2014: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).

Brošuri Kariernih dni

Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Karierni dan slovenistov in slavistov. Ljubljana, 2017: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Karierni dan slovenistov. Ljubljana, 2015: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).