Publikacije Študentske sekcije ZDSDS

Zborniki znanstvenih srečanj

Rok Mrvič, Lidija Rezoničnik, Branislava Vičar, Nina Zavašnik (ur.): Migracije v slovanskem prostoru v 20. in 21. stoletju. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov 2019. Maribor, 2019: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Slovani od preloma 19. in 20. stoletja do danes: jezikovne, zgodovinsko-politične spremembe in književni doprinos. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov 2018. Ljubljana, 2019: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Slovanski jeziki v šolstvu, znanosti, literaturi in kulturi. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov 2017. Ljubljana, 2019: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Slovanski jeziki v šolstvu, znanosti, literaturi in kulturi. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov 2017. Zbornik povzetkov in program. Ljubljana, 2017: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Rok Andres, Lidija Rezoničnik, Megi Rožič, Nina Zavašnik (ur.): Slovanski jeziki na stičišču kultur. Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov. Ljubljana, 2015/2016: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Nina Ditmajer (ur.): Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike – PhiloSlovenica. Maribor, 2014: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Maruška Agrež (ur.): Znanstveno srečanje doktorskih študentov. Ljubljana, 2014: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).

Brošuri kariernih dni

Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Karierni dan slovenistov in slavistov. Ljubljana, 2017: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).
Lidija Rezoničnik, Nina Zavašnik (ur.): Karierni dan slovenistov. Ljubljana, 2015: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija).