Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič (ur.): Zgodnji novi vek in njegova dediščina v slovanskem prostoru

Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič (ur.): Zgodnji novi vek in njegova dediščina v slovanskem prostoru. Ljubljana, 2020: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (Philoslavica, 1). [PDF za prenos]

philoslavica_2020_online_final