Martina Ožbot: Prevajalske strategije in vprašanje koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja

Martina Ožbot: Prevajalske strategije in vprašanje koherence ob slovenskih prevodih Machiavellijevega Vladarja. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006 (Slavistična knjižnica, 10). 163 str. ISBN 961-91015-7-X. [PDF za prenos]

sk10