Miran Košuta (ur.): Slovenski slavistični kongres, Celovec in Pliberk 2008. Slovenščina med kulturami: Slovenski protestantizem in medkulturnost, Slovenski jezik in književnost med kulturami, Književnost in jeziki manjšin, Slovenščina sms

Miran Košuta (ur.): Slovenski slavistični kongres, Celovec in Pliberk 2008. Slovenščina med kulturami: Slovenski protestantizem in medkulturnost, Slovenski jezik in književnost med kulturami, Književnost in jeziki manjšin, Slovenščina sms. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008. 368 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 19) ISBN 978-961-6715-01-0. [PDF za prenos]

zbornik2008