Predsedniki in predsednice ZDSDS

Seznam je oblikovan na podlagi pregleda, ustvarjenega za bilten ob osemdesetletnici društva, ki je izšel leta 2014. Bilten je v celoti dostopen na tej spletni strani, kjer najdete tudi ostale zbornike Slavističnega društva Slovenije. Avtorica v biltenu objavljenega pregleda je Maruška Agrež, spletno stran pa s predsedujočimi po l. 2014 sproti dopolnjuje Neža Kočnik.

 

1.

Rajko Nahtigal
(1935–38)

2.

Mirko Rupel
(1937–39)

3.

France Kidrič
(1939–41)

4.

Fran Ramovš
(1940–41)

5.

Anton Breznik
(1940–41)

6.

Anton Ocvirk
(1945–47)

7.

Marja Boršnik
(1947–50, 1959, 1969)

8.

Alfonz Gspan
(1950–51)

9.

Anton Slodnjak
(1951–53)

10.

Janko Jurančič
(1956–58)

11.

France Tomšič
(1958–59)

12.

Dušan Pirjevec
(1959–63)

13.

Bratko Kreft
(1963–68)

14.

Joža Mahnič
(1969–70)

15.

 

Franc Zadravec
(1970–72)

16.

Jakob Rigler
(1972–74)

17.

Breda Pogorelec
(1974–79)

18.

Janez Rotar
(1980–82)

19.

Štefan Barbarič
(1983–84)

20.

Aleksander Skaza
(1984–87)

21.

Jože Toporišič
(1987–89)

22.

Martina Orožen
(1989–92)

23.

France Novak
(1992–96)

24.

Zoltan Jan
(1996–2000)

25.

Marko Jesenšek
(2000–04)

26.

Miran Hladnik
(2004–06)

27.

Miran Košuta
(2006–08)

28.

Irena Novak Popov
(2008–10)

29.

Boža Krakar Vogel
(2010–14)

30.

Andreja Žele
(2014–18)

31.

Matej Šekli
(2018–2022)

32.

Jožica Jožef Beg
(2022–)