Zborniki Slavističnega društva Slovenije

Jožica Jožef Beg, Mia Hočevar, Neža Kočnik (ur.): Naslavljanje raznolikosti v jeziku in književnosti. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 2023. 588 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 33).
Matej Šekli in Lidija Rezoničnik (ur.): Slovenski jezik in književnost med kulturami. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 2022. 599 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 32).
Matej Šekli in Lidija Rezoničnik (ur.): Slovenski jezik med slovanskimi jeziki. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 2021. 711 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 31).
Matej Šekli in Lidija Rezoničnik (ur.): Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 2020. 562 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 30).
Matej Šekli in Lidija Rezoničnik (ur.): Slovenski jezik in njegovi sosedje. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 2019. 543 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 29).
Andreja Žele in Matej Šekli (ur.): Slovenski slavistični kongres, Videm 2018. Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2018. 408 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 28).
Andreja Žele (ur.): Slovenski slavistični kongres, Ljubljana 2016. Iz jezika v jezik – slovenščina v prevodih. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2016. 92 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 27).
Andreja Žele (ur.): Slovenski slavistični kongres, Ljubljana 2015. Bilten ob štiridesetletnici zveze pokrajinskih slavističnih društev. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2015. 152 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 26).
Boža Krakar Vogel, Petra Jordan in Matjaž Zaplotnik (ur.): Slovenski slavistični kongres, Ljubljana 2014. Bilten ob 80-letnici Slavističnega društva Slovenije. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2014. 96 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 25).
Boža Krakar Vogel (ur.): Klikni za povečano sliko naslovnice Slovenski slavistični kongres, Nova Gorica 2013. Slavistika v regijah – Nova Gorica. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2013. 296 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 24).
Boža Krakar Vogel (ur.): Slovenski slavistični kongres, Koper 2012. Slavistika v regijah – Koper. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2012. 360 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23).
Boža Krakar Vogel (ur.): Slovenski slavistični kongres, Maribor 2011. Slavistika v regijah – Maribor. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2011. 304 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 22) ISBN 978-961-6715-08-9.
Irena Novak Popov (ur.): Slovenski slavistični kongres, Ljubljana 2010. Vloge središča – konvergenca regij in kultur. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2010. 480 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 21) ISBN 978-961-6715-06-5.
Irena Novak Popov (ur.): Slovenski slavistični kongres, Monošter 2009. Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2009. 468 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 20) ISBN 978-961-6715-04-1.
Miran Košuta (ur.): Slovenski slavistični kongres, Celovec in Pliberk 2008. Slovenščina med kulturami: Slovenski protestantizem in medkulturnost, Slovenski jezik in književnost med kulturami, Književnost in jeziki manjšin, Slovenščina sms. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008. 368 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 19) ISBN 978-961-6715-01-0.
Miran Košuta (ur.): Slovenski slavistični kongres, Trst 2007. Živeti mejo: Živeti mejo, Slovenska književnost v stiku, Slovenski jezik v stiku, Slavistika in slovaropisje v stiku, Zamejska mladinska književnost. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. 400 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 18) ISBN 13 978-961-91015-9-9.
Miran Hladnik (ur.): Slovenski slavistični kongres, Zagreb 2006. Preseganje meje: Izdajanje slovenske leposlovne klasike, Slovenistični Zagreb, Ilirizem, Slovanske literature in slovenska književnost, Slovenistična in primerjalna literarna veda, Slovenist v razredu. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006. 354 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 17) ISBN 13 978-961-91015-5-1.
Miran Hladnik (ur.): Slovenski slavistični kongres, Lendava 2005. Vloga meje: Madžarsko-slovenska razmerja, slovenistika na sosednjih univerzah, zahodnoslovanski študiji, izbor šolskega berila, humanistika in družboslovje v Pomurju. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2005. 278 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 16) ISBN 961-91015-4-5.

Slovenski slavistični kongres, Novo mesto 2004. Slovenski jezik in literatura v evropskih globalizacijskih procesih. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2004. 358 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 15)
Slovenski slavistični kongres, Bled 2003. Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2003. 391 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 14)
Slovenski slavistični kongres, Maribor 2002. Nacionalno, regionalno, provincialno. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2002. 197 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 13).
Slovenski slavistični kongres, Nova Gorica 2001. Evropsko leto jezikov / Sodobna slovenska književnost / Matija Murko. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2002. 271 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 12).
Sodobna slovenska narečna poezija; Ciril Kosmač in razvoj povojne slovenske proze / Slovenski slavistični kongres, Koper 2000. Ur. Zoltan Jan. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2001. 259 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 11)
Slovensko jezikoslovje danes in jutri / Slovenski slavistični kongres, Celje 1999. Ur. Zoltan Jan. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. 343 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 10)
Razpotja slovenske literarne vede / Slovenski slavistični kongres, Murska Sobota, 1998. Ur. Zoltan Jan. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999. 199 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 9)
Janko Kersnik in njegov čas / Strokovno posvetovanje Slavističnega društva, Kranj, 1997. Kranj: Mestna občina Kranj, 1997. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 8). Cena: 3 €.
Stodvajsetletnica Ivana Cankarja in Dragotina Ketteja / Strokovno posvetovanje slavistov, Vrhnika, 1996. Ur. Zoltan Jan. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997. 172 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije; 7). Cena: 3 €.
Strokovno posvetovanje slavistov, Ljubljana, 1995. Ur. France Novak in Zoltan Jan. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997. 191 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 6)
Maks Pleteršnik / Zborovanje slavistov, Krško in Pišece, 1994. Ur. France Novak. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997. 176 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije; 5)
Zborovanje slavistov, Celje, 1993. Ur. France Novak in Simona Kranjc. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995. 170 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije; 4)
Zborovanje slavistov. Murska Sobota 1992. (Zbornik slavističnega društva Slovenije; 3)
Fran Miklošič (1813–1891). Zborovanje slavistovov ob stoletnici smrti Frana Miklošiča. Maribor-Ljutomer, 1991. (Zbornik slavističnega društva Slovenije; 2)
Sedemdeset let slovenske slovenistike / Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovša. Ljubljana 1990. Ur. Martina Orožen, Irena Orel-Pogačnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1991 282 str. (Zbornik slavističnega društva Slovenije, 1).

Mednarodni slavistični kongres, Ljubljana 2003. Ur. Aleksander Skaza. Zbornik referatov za trinajsti mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15.–21. avgusta 2003 = Papers for the 13th International Congress of Slavists, Ljubljana, August 15–21, 2003. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2003. 373 str. (Slavistična revija, ISSN 0350-6894; 51/ posebna št.).

https://srl.si/ojs/srl/issue/view/2003-Kongresna

Mednarodni slavistični kongres, Krakow 1998. Ur. Tomo Korošec. Zbornik slovenskih prispevkov za XII. mednarodni slavistični kongres v Krakovu 1998 = Slovene contributions to the XIIth International Congress of Slavists in Krakow 1998. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1998. 152 str. (Slavistična revija, ISSN 0350-6894; 46/1–2).

https://srl.si/ojs/srl/issue/view/1998-1-2

Mednarodni slavistični kongres, Bratislava 1993. Zbornik slovenskih prispevkov za XI. mednarodni slavistični kongres v Bratislavi 1993 = Slovene contributions to the XIth International Congress of Slavists in Bratislava 1993. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1993. 218 str. (Slavistična revija, ISSN 0350-6894; 41/1).

https://srl.si/ojs/srl/issue/view/1993-1

Mednarodni slavistični kongres, Sofija 1988. Zbornik referatov za X. mednarodni [slavistični] kongres v Sofiji = Contributions to the Xth International Congress of Slavists in Sofia. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1988. (Slavistična revija, ISSN 0350-6894; 36/2).

https://srl.si/ojs/srl/issue/view/1988-2

Postavil Miran Hladnik 28. 10. 2004, obnovila Andreja Musar 15. 2. 2007 in Matjaž Zaplotnik 31. 10. 2018, na novo spletišče prenesel B.P. 2019.