Zlati všeček za slovenščino, Ljubljana 2018 – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Zlati všeček za slovenščino, Ljubljana 2018

 Žirija (foto: M. Zaplotnik)
Na prvem, pionirskem tekmovanju za Zlati všeček za slovenščino, 14. septembra 2018, v Trubarjevi hiši literature  je tekmovalo 18 udeležencev, jagodni izbor najpogumnejših dobitnikov lokalnih všečkov na delavnicah Dajmo priložnost slovenščini. Merila za pridobitev Zlatih všečkov jih je po testu (vstavljanje ločil, pravilnih besednih oblik, popravljanje besedila) izpolnilo kar 13.Prvo mesto sta si pritekmovali Magda Kastelic Hočevar iz Žužemberka, in Helena Dugonjić iz Novega mesta. Na drugem mesto so pristali Cvetka Kham in Urban Debevec iz Ljubljane ter Vesna Parkelj in Manca Hrovat iz Novega mesta. Na tretjem pa Andreja Burger Muhič, Simona Pustavrh, Brigita Sinur, Alenka Tomc, Cvetka Peterlin, Sandra Tomović in Silva Lukšič, vse delujoče v Novem mestu, Ana Gorše iz Črnomlja in Barbara Krejči Piry iz Ljubljane.Rešitve so ob živahnem sodelovanju tekmovalcev med pregledovanjem izdelkov komentirali Andreja Žele, Kozma Ahačič in Matej Šekli, spremljali pa zunanji opazovalci, ki so se prav tako vključevali v diskusijo o jezikovnih vozlih. Prav sodelovanje v debati, ki potrjuje ali dopolnjuje posameznikovo jezikovno izkušnjo in prispeva k intenzivnejši jezikovni ozaveščenosti, je sploh ena glavnih prednosti delavniške in tekmovalne sestavine naših prireditev.Zaradi dobrega odziva bomo s prireditvami Dajmo priložnost slovenščini in s preizkusi za Všeček za slovenščino nadaljevali in jih ob pomoči pokrajinskih slavističnih društev širili še v druge slovenske kraje, po knjižnicah, učiteljskih kolektivih, upravnih okoljih idr. ter pridobivali tekmovalce za naslednji Zlati všeček. Slovenci radi tekmujejo v različnih dejavnostih, zakaj ne bi, po zgledu npr. Francozov, tekmovali tudi v znanju lastnega jezika?Prireditev so podprle Založna Rokus Klett, Škrabčeva ustanova ter Mestna knjižnica Ljubljana s THL Ne na državni ne na mestni ravni s prošnjami oz. prijavami za denar nismo uspeli zaradi popolnoma nebistvenih nevsebinskih napak. Tudi pri medijih nismo našli naklonjenosti, saj kljub našemu prizadevnemu obveščanju niso pokazali zanimanja za prireditev. Kaže, da so slovenistične reči boljša novica, kadar je okrog njih kakšen špetir.
Boža Krakar Vogel, organizatorka tekmovanj všeček za slovenščino in prireditev Dajmo priložnost slovenščini
Reševanje in čakanje na rezultate (foto: M. Zaplotnik)
 
 Zmagovalki prvega zlatega všečka (foto: M. Zaplotnik)

Uvodna predstavitev

YouTube video

Pogovor o rešitvah

YouTube video

Podelitev priznanj

YouTube video
 
Scroll to Top