Mednarodni dan slovarjev 2020 – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Mednarodni dan slovarjev 2020

Z letošnjim praznovanjem mednarodnega dneva slovarjev želimo v Sekciji za leksiko ZDSDS posebej izpostaviti pomen slovarjev v izobraževalnem procesu, spomnili pa se bomo tudi, da letos mineva že 50 let od izdaje prve knjige Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Zaradi zaostrene epidemiološke situacije bo letošnje obeležje dneva slovarjev potekalo po virtualnih kanalih, kamor vljudno vabimo vse zainteresirane. Tudi v teh težkih časih nas podpirajo na ZRC SAZU (https://www.zrc-sazu.si/) in v Vodnikovi domačiji (http://www.vodnikovadomacija.si/), za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Mednarodni dan slovarjev 2020

četrtek, 15. oktober 20209.00–10.30 Okrogla miza “Slovarji v izobraževalnem procesu” Martina Križaj, Tina Lengar Verovnik (FDV UL, ZRC SAZU), Lara Godec Soršak (PeF UL), Alenka Rot Vrhovec (PeF UL), Mihaela Knez (CSDTJ FF UL), Špela Petric Žižić (ZRC SAZU), voditelj: Boris Kern (ZRC SAZU)11.00–12.00 Kozma Ahačič (ZRC SAZU): Predstavitev projekta Portal Franček12.00–13.00 Natalija Ulčnik (FF UM): Predstavitev projekta Slovenščina na dlanipetek, 16. oktober 20209.00–9.45 Marko Snoj (ZRC SAZU): Vse slovenske besede9.50–10.35 Mateja Jemec Tomazin (ZRC SAZU) in Miro Romih (Amebis): Novi terminološki portal10.40–11.25 Hana Mžourková (Praga, Češka): Podatkovne baze jezikovne svetovalnice Inštituta za češki jezik12.35–13.20 Nataša Jakop (ZRC SAZU): Razbijati si glavo s frazeologijo v slovarjih: SSKJ in eSSKJ13.25–14.10 Špela Arhar Holdt (CJVT UL (FF, FRI)): Slovenska korpusna evolucija14.15–15.00 Adriana Mezeg (FF UL): Primerjava uporabnosti francosko-slovenskega dvojezičnega slovarja in vzporednega korpusa pri prevajalskem delu

Zoom povezava za dostop do okrogle mize in predstavitev: https://us02web.zoom.us/j/83114206412?pwd=Wk5aTVRlbnRkRTNrSm5mNjZURm0rZz09

Identifikacijska številka: 831 1420 6412 Geslo za dostop: 776199


 
Scroll to Top