Andreja Žele (2014–2018) – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Andreja Žele (2014–2018)

Izobrazba

  • 1987: diploma iz slovenskega jezika in književnosti ter ruščine (Poskus strukturalne obravnave slovenske ljudske proze, s poudarkom na pravljici kot najtipičnejšem predstavniku)
  • 1993: magisterij (Besedotvorne in skladenjske lastnosti slovenskega glagolnika (s poudarkom na glagolom))
  • 2000: doktorat (Glagolska vezljivost v slovenščini)

Zaposlitev

  • Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
  • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Področja raziskovanja

  • slovenska in slovanska leksika
  • slovenska in slovanska skladnja
  • slovensko in slovansko besedotvorje
  • slovenska in slovanska morfologija
  • glagolske vezljivost

andreja.zele@ff.uni-lj.si      andreja.zele@zrc-sazu.si      SICRIS      FF UL      ZRC SAZU
 
Scroll to Top