Anton Ocvirk (1945–1947) – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije
Scroll to Top