Jožica Jožef Beg (2022–) – Zveza društev Slavistično društvo Slovenije

Jožica Jožef Beg (2022–)

Izobrazba

  • 1995: diploma iz slovenskega jezika s književnostjo ter bibliotekarstva (Pouk književnosti v dveletnih poklicnih šolah)
  • 200: doktorat (Razvijanje ključnih zmožnosti pri književnem pouku v gimnaziji)

Zaposlitev

  • Šolski center Novo mesto

Področja raziskovanja

  • jezikovna in literarnovedna didaktika
  • branje in bralna pismenost
  • razvijanje jezikovnih zmožnosti, bralne kulture in kulturne zavesti

jozica.beg@guest.arnes.si     SICRIS      ŠC Novo mesto
 
Scroll to Top