Irena Novak Popov: Novi sprehodi po slovenski poeziji

Irena Novak Popov: Novi sprehodi po slovenski poeziji. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2014 (Slavistična knjižnica, 19). 352 str. ISBN 978-961-6715-15-7. Cena: 15 €. [PDF za prenos]

no_pdf