Maruška Agrež (ur.): Znanstveno srečanje doktorskih študentov

Maruška Agrež (ur.): Znanstveno srečanje doktorskih študentov. Ljubljana, 2014: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija). [PDF za prenos]

zsds_kv_1