Nina Ditmajer (ur.): Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike – PhiloSlovenica

Nina Ditmajer (ur.): Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike – PhiloSlovenica. Maribor, 2014: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (Študentska sekcija). [PDF za prenos]

PhiloSlovenica-Zbornik-Maribor-2014