Matej Šekli in Lidija Rezoničnik (ur.): Slovenski jezik in književnost med kulturami

Matej Šekli in Lidija Rezoničnik (ur.): Slovenski jezik in književnost med kulturami. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 2022. 599 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 32). [PDF za prenos]

zbornik_2022_splet_fin