Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič (ur.): Zbliževanja in odmiki: medkulturni stiki v slovanskih jezikih in literaturah

Neža Kočnik, Lucija Mandić, Rok Mrvič (ur.): Zbliževanja in odmiki: medkulturni stiki v slovanskih jezikih in literaturah. Ljubljana, 2022: Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (Philoslavica, 3). [PDF za prenos]

philoslavica_book_2022_splet_fin