Alenka Gložančev: Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje

Alenka Gložančev: Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje. Ljubljana: Rokus, 2000. 167 str. (Slavistična knjižnica; 3). [PDF za prenos]

no_pdf