Zoltan Jan: Poznavanje slovenske književnosti v Italiji po letu 1945

Zoltan Jan: Poznavanje slovenske književnosti v Italiji po letu 1945. Ljubljana: Rokus, Slavistično društvo Slovenije, 2001. 269 str. (Slavistična knjižnica; 4) ISBN 961-209-235-4. [PDF za prenos]

slav_knj_4