Zoltan Jan: Cankar, Kosovel, Zlobec in Ljubka Šorli pri Italijanih. / Bibliografski dodatek: [slovenska književnost pri Italijanih po drugi svetovni vojni]

Zoltan Jan: Cankar, Kosovel, Zlobec in Ljubka Šorli pri Italijanih. / Bibliografski dodatek: [slovenska književnost pri Italijanih po drugi svetovni vojni]. Ljubljana: Rokus: Slavistično društvo Slovenije, 2001. 153 str. (Slavistična knjižnica; 5) ISBN 961-209-232-X. [PDF za prenos]

slav_knj_5