Miran Hladnik (ur.): Slovenski slavistični kongres, Lendava 2005. Vloga meje: Madžarsko-slovenska razmerja, slovenistika na sosednjih univerzah, zahodnoslovanski študiji, izbor šolskega berila, humanistika in družboslovje v Pomurju

Miran Hladnik (ur.): Slovenski slavistični kongres, Lendava 2005. Vloga meje: Madžarsko-slovenska razmerja, slovenistika na sosednjih univerzah, zahodnoslovanski študiji, izbor šolskega berila, humanistika in družboslovje v Pomurju. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2005. 278 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043; 16) ISBN 961-91015-4-5. [PDF za prenos]

zbornik2005