Boža Krakar Vogel (ur.): Slovenski slavistični kongres, Koper 2012. Slavistika v regijah – Koper

Boža Krakar Vogel (ur.): Slovenski slavistični kongres, Koper 2012. Slavistika v regijah – Koper. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2012. 360 str. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23). [PDF za prenos]

zbornik2012